Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

Rok 2008

Rok 2008


 

 1.

 9.1.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 1+1

  Jednotka vyjela v 11:40h na požádání správce ČOV k přečerpávací stanici na ulici Václavská v Holasicích. Na místě bylo zjištěno, že čerpadlo a klapka nejsou funkční, čímž došlo k přerušení činnosti této stanice. Po dohodě s obsluhou jsme vadné díly opravily a vyčistily. Při této činnosti byla využita dýchací technika. Jednalo se o další "voňavou" poruchu této stanice, která by měla být brzy zrušena. Bude se stavět nová ČOV. Návrat na hasičku v 13:37h.

 
 

 

   2.

 29.1.

   POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+6

  K prvnímu letošnímu požáru vyjela jednotka v 4:36h do Otmarova, ke křižovatce na Měnín. Na místě bylo zjištěno, že hoří hromada odpadu u které zasahuje jednotka HZS PS Židlochovice. Naše jednotka byla spolu s JSDH Sokolnice a Moutnice ponechána v záloze. Po vypsání dokumentace jsme se v 5:15h vrátily zpět do Holasic.


 

 

  3.

 6.2.

   DOPRAVNÍ NEHODA

DA VW-T4 1+1 

 Jednotka vyjela v 13.38h k nahlášené dopravní nehodě na silnici III/39528 mezi Rajhradem a Pohořelicemi (cca 2,5km od Rajhradu). Po příjezdu na místo nehody bylo zjištěno, že na místě zasahuje jednotka HZS PS Židlochovice, havarovaný osobní vůz zn. SEAT Cordoba je v příkopě a lehce zraněná řidička je v péči záchranné služby. Z havarovaného došlo pouze k nepatrnému úniku látek. VZ na místo povolal AV-14 z CPS Brno-Lidická a naší jednotku odeslal zpět na základnu. Příjezd do Holasic v 14.00h.

 
 

 

 4.

 1.3.

 ŽIVELNÁ POHROMA

 CAS 25 3500/0 - M2R + H-345e 1+3

  V dopoledních hodinách naším okolím "prolétla" vichřice Emma, která rozdala hasičům dost práce. Naše jednotka byla v 8.00h uvedena do hotovosti s trvalou přítomností na naší hasičce. Kolem 11h došlo k prudké bouřce, která vyvracela stromy, reklamní poutače, střešní krytinu atd. Průvodním jevem byl i delší výpadek el. energie.V naší obci však naštěstí byly škody minimální. Přesto v 12.08h oznámil KOPIS jednotce k nahlášenému spadlému stromu přes silnici, a to mezi obcemi Vojkovice a Syrovice Jednotka vyjela za 2 minuty. Po příjezdu na místo byl zjištěn spadlý strom přes oba jízdní pruhy. Po jeho odklizení pomocí motorové pily byla silnice zametena a opět plně průjezdná. Jednotka se v 12.55h vrátila zpět na základnu. FOTO

 
 

 

   5.    

 1.3.

  POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW - T4 1+7

 Další událostí, ke které byla naše jednotka povolána v 18.44h, byl požár stromu v Rajhradě - v aleji ke klášteru. Jednotka vyjela v 18.45h. V době příjezdu naší jednotky zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice za pomoci vysokotlaku. Naše jednotka byla ponechána v záloze a po uhašení požáru jsme se v 19.15h vrátily zpět do Holasic.

 
 

 

   6.

 29.3.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+5

 Jednotka vyjela v 13.20h k požární asistenci na hřišti v Holasicích, kde probíhalo pálení odpadu po likvidaci maringotky. Na místě bylo po ukončení pálení pomocí 1C proudu prolito ohniště a okolí. Poté se jednotka v 17.08h vrátila zpět na základnu.

 
 

 

   7.

 12.4.

   DOPRAVNÍ NEHODA

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW T4 1+7

   V 3.13h vyjela jednotka na pokyn KOPIS k dopravní nehodě v Rajhradicích na Opatovické ulici .Při příjezdu na udané místo nehody nebylo žádné havarované nalezeno, proto jsme spolu s jednotkou PS Židlochovice provedly ještě jednou průzkum místa opět s negativním výsledkem. Poté jsme byly informováni, že účastníci nehody nebyly zraněni a s vozidlem pokračovali v jízdě. Jednotky se proto vrátily zpět.

 
 

 

   8.

 18.4.

   DOPRAVNÍ NEHODA

 DA VW-T4 1+4

  K další dopravní nehodě vyslalo KOPIS naši jednotku na rychlostní komunikaci R52 v k.ú. města Modřice, kde se u ČS PHM fy OMV střetly 2 osobní automobily a unikaly provozní náplně.Při našem příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. Jednotka byla VZ ponechána v záloze. Po vypsání dokumentace se v 15.18h vrátila zpět do Holasic.

 
 

 

  9.

 19.4.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+5

 Jednotka vyjela v 9.45h na žádost myslivců do části střelnice , kde jsme naplnily nádrž pro zvěř, neboť na místě není žádný jiný přirozený zdroj vody. Návrat zpět na stanici v 10.30h.

 
 

 

  10.

 19.4.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+5

 Na další výjezd nemusela jednotka dlouho čekat. V 14.59h jsme vyjížděli do Rajhradu k osobě pod vozidlem. Událost byla špatně nahlášena, takže vyslané jednotky i záchranná služba nemohla místo najít. Po příjezdu na místo však byl již muž z pod Avie vyproštěn a předán do péče lékaře. Jednotky se proto v 15.33h vrátili domů. FOTO

 
 

 

  11.

26.4. 

 POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+4

 Jednotka byla během školení ZJ v 17.49h upozorněna občanem na požár starší traktorové vlečky na ulici Palackého v naší obci. Jednotka za 2 minutky vyjela a za další minutu byla na místě. Požár byl pomocí 1C proudu za několik minut uhašen. Na místě byla i PČR a HZS ZPP. Bylo zjištěno, že vlečku zapálili děti. Jednotka se v 18.40h vrátila na hasičku. Jednalo se po několika letech o požár v naší obci, naštěstí škoda minimální. FOTO

 
 

 

 12.

 14.5.

   POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+4

  Jednotka vyjela v 16.09h k hořícímu nákladnímu automobilu do Otmarova. Při našem příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice a SDH Sokolnice. Naše jednotka byla ponechána v záloze. Automobil zn. Iveco Turbo Daily byl požárem zcela zničen a je na odpis. Po uhašení vozidla a vypsání dokumentace k zásahu jsme se v 16:49h vrátili do Holasic. FOTO

 
 

 

  13.

 16.5.

  DOPRAVNÍ NEHODA

 DA VW - T4 1+3

   K další dopravní nehodě vyjela jednotka v 20.58h do Rajhradu. Jednotka přijela na místo po HZS PS Židlochovice. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o nehodu vozu Škoda Fabie, která vlivem nepřiměřené rychlosti skončila na boku u domu ČD, do kterého narazila a značně jej poškodila. Řidiče si převzala přivolaná ZZS. Naše jednotka po dohodě s VZ řídila dopravu a pomáhala jednotce HZS. Na základnu jsme se vrátily v 21.25h. FOTO

 
 

 

  14.

 18.5.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW T-4 + PS 12 + EPH 80  1+8

  V 16.21h jsme vyjely s oběma vozy k Popovicím, kde došlo vlivem přívalového deště k zaplavení podjezdu pod rychlostní silnicí R52. Na místě bylo zjištěno zaplavení podjezdu do výše cca 50cm. Bylo nasazeno proudové čerpadlo a později i PS 12. Na místo přijela i PČR a SÚS JmK. Po odčerpání vody jsme pomohly očistit komunikaci pomocí lopat a lafetového proudu z CAS. Návrat na základnu v 19.06h. FOTO

 
 

 

 15.

 29.5.

  POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW T-4 1+5

   K dalšímu požáru jsme byly povoláni v 16.01h nad město Rajhrad na skládku nebezpečných odpadů fy. SITA, kde hořely 2 velkoobjemové kontejnery - v jednom byly naloženy zbytky nádob od barev a sprejů a ve druhém směs odpadků s olejovými filtry. Při našem příjezdu již zasahovala jednotka PS Židlochovice pomocí 2 vysokotlakých proudů. Naše jednotka na místě na příkaz VZ doplnila vodu do cisterny Židlochovic. Na místo se posléze dostavila jednotka PS Pohořelice a SDH Syrovice, na jejichž katastru se událost stala.Požár byl uhašen až po vysypání jejich obsahu na zpevněnou komunikaci a důkladně prolit proudem s pěnou. Jednotka se vrátila zpět do Holasic v 18:06h. FOTO

 
 

 

 16.

 30.5.-1.6.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW T-4 + PS 12 + EPH 80 + EGM 60  1+16

  Jednotka na základě žádosti starosty obce Popovice Ing. Bednáře vyjela v 17.47h k čerpání vody z rybníka před jeho revitalizací. Na místě jsme natáhly více než 1200m hadic B (2x620m) a pomocí čerpadel jsme přečerpávaly vodu do říčky Bobravy. Na místě jsme se střídaly po cca 6 hodinách a na místě jsme byly až do neděle 19.00h. Jednalo se o náš časově nejdelší zásah, při kterém jsme si navíc mohly vyzkoušet naši techniku při delším zatížení.Nutno dodat, že fungovala bez závad! FOTO

 
 

 

 17.

 2.6.

 PLANÝ POPLACH

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+7

   K nahlášenému požáru chatky v Modřicích vyjela jednotka v 23.06h. Při příjezdu na udané místo nebyl žádný požár nalezen. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach a povolané jednotky HZS Židlochovice, Brno - Lískovec a BVV se vrátily zpět na základny. Náš návrat do Holasic v 23.29h.

 
 

 

  18.

 3.6.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 + EPH 80  1+4

 K dalšímu čerpání vody z rybníka do Popovic jsme vyjely v 13.50h. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že stavební firma včas neustavila přes naše doporučení čerpadlo a voda nastoupala do výšky, kterou již nezvládala odčerpat. Pomohly jsme tedy vodu znovu vyčerpat, tentokrát již jen do kanalizace. Návrat na hasičku byl v 17.52h.

 
 

 

  19.

 7.6.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+3

  Na požádání starosty obce Rajhradice p. Přichystala vyjela jednotka v 11:38h k technické pomoci - dovozu vody k nově vysázeným stromům. Na zalití bylo spotřebováno 10.500 litrů vody. Jednotka se vrátila na základnu v 14:03h.

 
 

 

  20.

 24.6.

  TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 + EPH 80  1+3

 Na žádost Policie ČR a po dohodě s KOPISem vyjela jednotka v 17:52h do Popovic k zaplavenému podjezdu pod rychlostní silnicí R52. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno zaplavení vozovky do výše cca 30cm.Bylo proto nasazeno čerpadlo a souběžně jsme se snažily o uvolnění kanálových výpustí, což se po cca 20 min. podařilo.Jednotka se vrátila do Holasic v 19:05h. FOTO

 
 

 

 21.

 26.6.

  TAKTICKÉ CVIČENÍ

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+3

   V 8:29h jsme vyjížděly na splav do Rajhradic k nahlášenému úniku ropných látek do řeky Svratky. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení s použitím norné stěny. Spolu s jednotkami HZS PS Židlochovice a SDH Blučina a Syrovice jsme na vodní hladinu tuto stěnu položily a upevnily.Po ukončení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu v 10:37h. FOTO

 

 

 

  22.

 27.7.

  POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R +DA VW T4 1+5

  K nahlášenému požáru vrby u lávky přes řeku v Holasicích vyjela naše jednotka v 17.41h. Na místě udaném KOPISem bylo průzkumem zjištěno, že hoří plamenem celkem 4 srostlé vrby a okolí těchto vrb a to až do výše cca 5metrů. Bylo rozhodnuto o natažení vedení 1C proudu. Po započetí zásahu se na místo dostavila jednotka PS Židlochovice a starostka naší obce. Po uhašení požáru bylo místo předáno starostce Holasic i když byl požár v katastru města Rajhrad. Důvodem byla nemožnost dosahu zodpovědné osoby z MÚ Rajhrad. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu v 18.32h.

 

 

 

 

 23.

 22.8.

   POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+3

   K dalšímu požáru jsme vyjely v 15.23h do Rajhradic. Byl nahlášen podezřelý kouř, nejprve v Rajhradě a po několika upřesnění jsme našly místo požáru v Rajhradicích u řeky Svratky. Hořelo strniště na ploše cca 200x200m a na místě již zasahovala jednotka PS Židlochovice. Po dohodě s VZ jsme okraje strniště a doutnající místa důkladně prolili vodou z lafety. Návrat do Holasic byl v 16.33h. FOTO

 

 

 

 

  24.    

 22.8.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R +DA VW T4 1+6

 Na požádání pořadatelů jsme vyjely v 20.25h do Rajhradu na ul. Odbojářů k požární asistenci při loučovém průvodu městem. Na místě jsme též ve spolupráci s PČR pomáhaly regulovat dopravu. Po ukončení průvodu a ohňové show jsme se vrátily v 22.14h na základnu.

 

 

 

 

  25.

 23.8.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R +DA VW T4 1+7

 I tento den jsme zajišťovaly požární asistenci v Rajhradě, tentokrát u historické bitvy. Výjezd na místo byl v 14.19h a na místě jsme po provedeném průzkumu a po dohodě s pořadatelem prolily místo bitvy vodou z lafetové proudnice. V průběhu bitvy a ani po jejím konci nebyl nutný zásah naší jednotky. Návrat do Holasic v 16.41h.

 

 

 

 

  26.

 5.9.

 POŽÁR

 CAS 24 3500/0 - M2R 1+4

 V 16.12h vyjela jednotka k požáru remízku u obce Popovice. Na místě bylo průzkumem zjištěno že hoří na ploše cca 50x10m tráva a křoví. VJ proto rozhodl o hašení pomocí 2C proudů na hranici požáru. Krátce po započetí zásahu se na místo dostavila jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 32 T815, která zůstala na pokyn VZ v záloze. Po uhašení požáru se jednotka vrátila v 17.14h zpět do Holasic. FOTO

 

 

 

 

  27.

 7.9.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 24 3500/0 - M2R 1+2

  Na požádání starosty obce Rajhradice p. Přichystala vyjela jednotka v 13.09h k technické pomoci - dovezly jsme vodu a zalily vysázené stromořadí v různých částech Rajhradic. Bylo spotřebováno 10.500 litrů vody. Jednotka se vrátila v 16.01h.

 

 

 

 

 28.

 15.9.

   DOPRAVNÍ NEHODA

 DA VW-T4 1+3

 Ráno v 7:02h vyjela jednotka k dopravní nehodě autobusu a osobního vozidla do Rajhradic na ulici Opatovickou. Po příjezdu na místo jsme po dohodě s VZ zůstali v záloze na místě události. Jednalo se o únik provozních náplní z osobního vozu. Po přehodnocení situace odeslal VZ jednotku zpět do Holasic, kam jsme dojeli v 7:34h. Bohužel, při výjezdu nám selhala cisterna a způsobila zpoždění výjezdu o několik drahocených minut.

 

 

 

 

 29.

 19.9.

  PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ

 CAS 24 3500/0 - M2R 1+4

   K nahlášenému požáru uskladněných plastů ve skladě fy. Mergon v modřické průmyslové zóně vyjela jednotka v 14:28h. Po příjezdu na místo události jsme byly ponecháni v záloze spolu s jednotkami SDH Syrovice a Ořechov. Bylo prováděno vyhledávání osob v zakouřených prostorách, vyzkoušena hydrantová síť v areálu a další činnosti, se kterými se lze při podobné události setkat. Na místě bylo značné množství techniky (10x CAS a 1x AZ 52) i zasahujících hasičů - HZS PS Židlochovice, Brno Lidická, Výstaviště, Lískovec, Slatina, JSDH Brno - Bohunice a Chrlice + výše jmenované jednotky Syrovice a Ořechov. Do Holasic jsme se vrátili v 15:48h. FOTO

 


 

 

 30.

 15.10.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS24 3500/0 M2R 1+3

  Na požádání starostky obce jsme v 16:39h vyjely na ulici Brněnskou v naší obci, kde došlo k ucpání kanalizační roury. Pomocí vysokotlaké hadice s nástavcem se nám podařilo po několika pokusech ucpanou kanalizaci uvolnit a vyčistit.A že to byla práce zdlouhavá a namahavá, svědčí i čas návratu na hasičku - v 18:51h.

 


 

  31.    

 15.11.

   POŽÁR

 CAS 24 3500/0 M2R + DA VW T4 1+5

 Dvě minutky před 18h byl nahlášen požár elektroinstalace v areálu průmyslové firmy v Rajhradě na ulici Tovární. Jednotka vyjela v 18:04h s oběma vozy. V době našeho příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. VZ přikázal jednotce po odpojení el. energie pomoci při vyhledávání ložiska zahoření v zasažené hale. Po jejím odvětrání bylo místo předáno majitelům a jednotka se v 18:45h vrátila zpět do Holasic.

 


 

 

  32.

 27.11.

   POŽÁR

 CAS 24 3500/0 M2R + DA VW T4 1+7

 K dalšímu požáru došlo tentokrát v Modřicích v areálu fy. zabývající se svozem a recyklací odpadu. Jednotka vyjela v 19:23h a na místě byla VZ určena k záloze na místě události. Došlo zde k nechtěné reakci nehašeného vápna v kontejnerech.Po odjezdu jednotek jsme na místě po nezbytnou dobu zajišťovaly požární dozor při likvidaci látky i ostatního zasaženého materiálu. Zpět do Holasic jsme se vrátily v 22:13h.

 

 

 

  33.

 30.11.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 24 3500/0 M2R 1+4

  Ráno v 10:14h jsme na požádání správce ČOV v naší obci provedly pročištění ucpané roury. Toto se zdařilo vcelku rychle a tak jsme již v 11:14h byly zpět v hasičce. 

  34.

 9.12.

   PLANÝ POPLACH

 CAS 24 3500/0 M2R + DA VW T4 1+6

 K dalšímu zásahu v Modřicích jsme vyjížděli v 19:18h. Při našem příjezdu na udané místo zásahu byly na místě jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 24 LIAZ 101 a PS Brno - Lískovec s CAS 24 MAN. Na místě bylo zjištěno po provedeném průzkumu že se jedná o planý poplach. Oznamovatele pravděpodobně zmátla činnost na ČOV v udaném místě, kde docházelo k uvolňování páry do ovzduší. Jednotka se proto vrátila zpět na základnu v 19:37h.

 

 

Datum vložení: 1. 12. 2008 13:40
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 13:40
Autor: Lenka Ungrová

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa