Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

Rok 2009

Rok 2009

 

1.
 

 22.2.

   PLANNÝ POPLACH

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+5

 Jednotka vyjela v 00.35h k nahlášenému požáru trávy v Rajhradě u nájezdu na R52 poblíž čerpací stanice Agip. Při našem příjezdu byla již na udaném místě jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 Iveco. Jak bylo posléze zjištěno, tak se jednalo o neohlášené pálení odpadu, událost byla vyhodnocena jako planný poplach a jednotka se vrátila zpět na základnu v 1.05h. Na místo se dostavila i jednotka SDH Syrovice s CAS 32 T148.

 

 

   2.

 26.2.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 + EGM 60  1+4

 Na žádost zástupce jednotky fy. Dekonta vyjela naše jednotka v 15.09h k odstranění následků dopravní nehody kamionu na dálnici D2 poblíž sjezdu na Blučinu. Na místě již byla uvedená jednotka fy. Dekonta s mobilní technikou. Po dohodě se zástupcem uvedené fy. jsme pomocí ženijního nářadí odkopávali zeminu zasaženou uniklou naftou, kterou následně nakládal bagr na nákladní vozy. Po setmění jsme navíc místo zásahu osvětlovaly pomocí osvětlovacích stožárů napájených elektrocentrálou.Po ukončení zásahu jsme se vrátily v 20.53h zpět do Holasic. FOTO

 

 

  3.

 1.3.

  POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW-T4 + EGM 60  1+11

  V 17.36h jsme byly vysláni k požáru rodinného domu v obci Popovice. Po příjezdu k události byly na místě jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 20 Iveco, PS BVV s CAS 24 Mercedes a CAS 32 T815, PS Lidická s PPLA Liaz a jednotka SDH Syrovice s CAS 32 T148 a DA Avia. Na místo pak byly povolány i jednotky SDH Ořechov s CAS 32 T815 , DA VW - T4 a SDH Židlochovice s CAS 20 T815 Ternno a VEA Opel Frontera. Na příkaz VZ byli vystrojeni naši 2 členové jednotky dýchací technikou a spolu s dalšími členy jednotky započali s hasebními pracemi požárem zasažené střechy v přední části budovy pomocí vysokotlaku z CAS PS Židlochovice, posléze jsme se přesunuli na západní stranu domu, kde jsme rozebírali střešní tašky. Dále jsme pak po setmění pomocí osvětlovacích stožárů napájených elektrocentrálou osvětlovali místo zásahu. Požárem byla zasažena zejména podkrovní část a střecha, která byla v nezbytné míře rozebrána. Poškozeno bylo i přízemí použitou vodou a sazemi z požáru.Po lokalizaci požáru byly některé jednotky odeslány zpět na základny a na místě zůstaly jen jednotky PS Židlochovice a Brno-Lidická, SDH Židlochovice a část naší jednotky pro likvidační práce. Při dohašování požáru byla používána i termokamera která usnadňovala nacházet i skrytá ložiska požáru. Po likvidaci jsme ještě pomohli s vyproštěním zapadlé CAS PS Židlochovice,poté jsme byli odesláni zpět do Holasic, kde jsme v 22.40h ukončili zásah. FOTO

 

 

   4.

 2.3.

 POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW-T4 + EGM 60  1+6

 Další výjezd byl vyhlášen krátce před půl třetí ráno a jednotka k němu vyjela v 2.38h. Jednalo se o stejný dům z předešlého zásahu. Na místě byly přítomny jednotky HZS PS Židlochovice a BVV, spolu s námi přijela i JSDH Syrovice. Na místě se ukázalo, že se jedná pouze o jedno skryté ložisko po požáru, které bylo zlikvidováno pomocí zádovým postřikovačem. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 3.35h.

 
 

 

  5.

 28.3.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+3

  Jednotka byla požádána o oplachnutí vozovky na budovaném parkovišti u přestupního uzlu integrovaného dopravního systému Jihomoravskéhom kraje v Rajhradě na ulici Masarykova. Na místo jsme se dostavili v 9.56h. Na očistění komunikace bylo použito 7 000 litrů vody. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila v 11.47h zpět do Holasic.

 
 

 

  6.

 31.3.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 1+2

 Na požádání zástupce fy. Dekonta jsme vyjeli v 16.19h k pomoci při odstraňování následků dopravní nehody nákladního vozu na dálnici D2 na km 38 ve směru na Brno, při kterém došlo k většímu úniku paliva. VJ po příjezdu na místo události provedl spolu s VZ JPO Dekonta průzkum, po kterém bylo rozhodnuto o způsobu nasazení naší jednotky – za pomoci ženijního nářadí jsme odkopávaly zasaženou zeminu z míst, kam nedosáhla mobilní technika. Po setmění jednotky přerušily činnost, protože nebyl předpoklad ukončení prací v dohledném čase a v 20.08h jsme se vrátili zpět na základnu.

 
 

 

  7.

 19.4.

 POŽÁR

 DA VW - T4 1+3

 K Rebešovicím vyjela jednotka v 16:52h na nahlášený požár trávy u cyklostezky. Po příjezdu na místo jsme spolu s jednotkou SDH Brno-Chrlice (CAS 25 Š 706 RTHP ) prováděli průzkum podél cyklostezky, neboť místo požáru bylo nahlášeno jen odhadem oznamovatele. Následně se místo události podařilo nalézt jednotce z Chrlic, která místo požáru o rozloze cca 6x2m uhasila. Na místo se dostavil také HZS PS Židlochovice s CAS 32 T815, která zůstala v záloze. Po vypsání dokumentace se naše jednotka vrátila zpět na základnu v 17:27h.

 
 

 

 8.

 24.4.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW – T4 + EGM 60 + EPH 80  1+4

   Na příkaz starostky naší obce vyjela jednotka k havárii vodovodního řádu v Holasicích na ulici Václavská, kde vlivem stavebních prací došlo k poškození hydrantu a k následnému úniku většího množství vody do výkopu. Po našem příjezdu na místo události v 21:24h bylo průzkumem zjištěno zaplavení výkopu do výšky cca 180cm a délce cca 100m. Dle sdělení majitele přilehlého domu č.p. 82 hrozilo poškození statiky průsakem do sklepa tohoto domu. Bylo proto nasazeno proudové čerpadlo EPH 80 a k osvětlení místa zásahu elektrocentrálou EGM 60 s jedním osvětlovacím stativem. Voda byla přečerpávána do kanalizace. Po vyčerpání vody z výkopu jsme v 22:56h ukončily zásah. FOTO

 
 

 

  9.

 5.5.

  TAKTICKÉ CVIČENÍ

 CAS 25 3500/0 – M2R + S-7 1+4

 Do Rajhradu vyjela jednotka v 8:26h. Byl nahlášen požáru relaxační místnosti v budově hospice sv. Josefa na ulici Jiráskově. Jednotka se dostavila na místo události jako první. Na místě jsme se od velitele cvičení dozvěděly, co je námětem cvičení a o prozatím provedených úkonech zaměstanců. Velitel naší jednotky rozhodl o vystrojení členů určených k průzkumu dýchací technikou a o připojení naší CAS k hydrantovému systému. V průběhu příprav se dostavila jednotka SDH Syrovice s CAS 32 T148. VJ SDH Syrovice se seznámil se situací a bylo mu určeno vyčlenit další členy s dýchací technikou, kteří se připojí k našim členům při průzkumu a připojit jejich cisternu k naší. Zároveň se připravovalo rozvinutí dopravního a útočného vedení do budovy. Těsně před zahájením průzkumu se na místo dostavila jednotka HZS PS Brno-BVV s CAS 20 MAN, jejíž velitel si převzal velení zásahu. Následně jsme společně podnikly průzkum místa, započaly s evakuací pacientů a hasily požár. Byla provedena z naší strany přirozená ventilace. V půběhu zásahu dojížděly další jednotky z prvního a druhého poplachového stupně – HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO, PS Brno-Lidická s CAS 24 MAN, nový PPLA MAN a VEA MITSUBISHI OUTLANDER, PS Pohořelice s CAS 24 MAN, JSDH Hrušovany s CAS 25 Š706, JSDH Blučina s CAS 25 Š706, JSDH Židlochovice s CAS 20 TATRA 815 Ternno, JSDH Brno-Holásky s CAS 25 Š706. Tyto jednotky byly postupně nasazovány k evakuaci pacientů, k doplnění či vystřídání zasahujících a k dalším činnostem dle pokynů VZ. Po ukončení cvičení bylo cvičení vyhodnoceno a jednotky byly odeslány na základny. Návrat do Holasic v 10.05h. FOTO

 


 

 10.

 17.5.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+4

 Na žádost místostarosty obce ing. Kosteleckého jsme vyjely v 14:19h na střelnici doplnit vodu do vodní nádrže. Toto plnění provádíme každoročně z důvodu nedostupnosti jiného vodního zdroje v místě. Vodní nádrž je používána jako napajedlo pro divokou zvěř. Návrat do Holasic v 15:01h.

 

 

 11.

 23.5.

   POŽÁR

 CAS 25 3500/0 – M2R 1+2

  K požáru trávy jsme v 13:11h vyjížděly do sousední obce Vojkovice. Po upřesnění místa jsme se však dostali až téměř do Hrušovan, do chatové oblasti, kde již zasahovaly jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a JSDH Hrušovany s CAS 25 Š 706. Jednalo se o požár trávy, dřevěného odpadu a stromů, který byl zlikvidován zhruba po hodině. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události. Návrat na základnu byl v 14:08h.

 
 

 

 12.

 30.5.

 POŽÁR

 CAS 25 3500/0 – M2R 1+4

 Přes poměrně vydatný déšť vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru trávy do Rajhradu na ul. Popovickou v 00:33h. Před dojezdem na místo události nás kontaktoval oznamovatel, který nám ukázal přesné místo požáru. Na místo požáru jsme dojely společně s jednotkou HZS PS Židlochovice, která přijela s CAS 32 T815. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že je zasažena plocha cca 3x10m na které hoří kmen pokáceného stromu, pařez, náletové křoviny a přilehlý dřevěný a travní odpad. Požár byl uhašen pomocí 2C proudů zhruba po hodině. Na místě byla též hlídka PČR. Zmoklá jednotka se vrátila zpět do Holasic v 1:55h.

 

 

 13.

 16.6.

   POŽÁR

 CAS 25 3500/0 - M2R 1+5

  V 22.39h vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru automobilu na silnici z Rajhradu do Pohořelic. Po příjezdu na místo události jsme byli ponecháni VZ v záloze, neboť jednotka HZS PS Židlochovice,která zasahovala jako první pomocí vysokotlaku z CAS 20 IVECO měla požár již pod kontrolou. Požár zasáhl odstavený vůz Ford Focus C-Max, který byl požárem zcela zničen. Na místě byla i jednotka SDH Syrovice s CAS 32 T148 + DA Avia, vyšetřovatel HZS a PČR. Po uhašení vozidla byly jednotky odeslány zpět na základny. Na místě zůstali pouze vyšetřovatelé HZS a PČR. Do Holasic jsme se vrátili v 23.11h.

 
 

 

 14.    

 29.6.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 – M2R + EPH 80  1+5

 Po silných průtržích mračen, které braly majetky i životy po celé republice jsme byly i my „poctěni“ přídělem vody, i když naštěstí ne tak silným. Jednotka vyjížděla v 17:30h i přes problémy s vyhlášením poplachu( výpadek proudu). Cílem našeho výjezdu byla ČOV v naší obci, která byla zaplavena. Po průzkumu jsme nasadili proudové čerpadlo Heron s 1B hadicí a vodu přečerpaly do kanalizace. Návrat na hasičku v 18.19h. Po našem příjezdu na základnu jsme nabídli naši pomoc prostřednictvím KOPISu i jiným postiženým obcím v okolí, ale nakonec jsme zůstali v Holasicích pro případný další výjezd.

 
 

 
 

 15.

 8.8.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 25 3500/0 - M2R + DA VW T4 + H-345e 1+5

 Jednotka na požádání vedení naší obce vyjela s technikou CAS 25 Š 706 a DA VW T4 v 8:34h k požární asistenci při pálení většího množství trávy a dřeva v lokalitě „na rybníku“. Událost byla předem nahlášena na KOPIS v Brně. Cesta k místu pálení se však ukázala jako neprůjezdná z důvodu sníženého profilu způsobeného hustým náletovým porostem. Bylo proto použito motorové pily H-345e a profil rozšířen na potřebnou velikost. Na místě pálení jsme připravili 1C proud od CASky. Po celou dobu naší asistence nebylo potřeba našeho zásahu. Jednotka tak pouze na závěr prolila ohniště a jeho okolí. V 16:48h jsme zásah ukončili a vrátili se zpět na základnu.

 
 

 

 16.

 19.9.

  POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + JT 1250 + S-7 1+4

  V 18:10h vyjížděla jednotka po třech měsících klidu s CAS 24 LIAZ L101 k nahlášenému podezřelému kouři do Rajhradu na ulici Dobrovského 592. Na místě jsme se po krátkém hledání příjezdové cesty připojili k jednotce HZS PS Židlochovice, která již zasahovala s vysokotlakým proudem nataženým z CAS 24 LIAZ L101 do bytu v prvním podlaží. Tím se potvrdila zpráva o požáru bytu – bohužel i s dodatkem o osobě uvnitř , neboť krátce po zahájení zásahu byla ze zcela zakouřené místnosti evakuována imobilní obyvatelka bytu. Přítomná lékařka ZZS však konstatovala smrt na následky udušení zplodinami hoření. Na místo se postupně dostavila jednotka HZS PS Pohořelice s CAS 24 MAN a CAS 32 T815, druhá cisterna CAS 32 T815 z HZS Židlochovice a JSDH Syrovice s CAS 32 T148 a DA A31. Jednotka PS Pohořelice spolu s našimi 2 členy vystrojenými dýchací technikou provedli odvětrání společných prostor a bytů postižených kouřem z požáru. Po lokalizaci požáru byla za použití pyrometru z naší výbavy zkontrolována místnost požáru a byt nad požárem pro vyloučení opětovného vznícení. Po úplném zlikvidování požáru a vypsání dokumentace jsme se vrátili v 20:20h do Holasic.
Dle sdělení vyšetřovatele si lidský život při požáru vyžádalo zahoření zásuvky elektroinstalace v jedné z místností, jež mělo za následek zahoření přilehlé skříně a jejího obsahu. FOTO

 

 

 

 17.

 20.9.

  POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 K dalšímu požáru jsme vyjeli v 17:02h opět do Rajhradu s CAS 24 LIAZ L101. Tentokrát se jednalo o požár trávy u sjezdu na R52. Jednotka na místo dorazila jako první (po hlídce PČR) a po provedeném průzkumu jsme nasadili 1 vysokotlaký proud a požár na ploše cca 10x20m lokalizovali a následně i likvidovali. Na místo se v průběhu zásahu dostavili i posilové jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 24 LIAZ L101 + CAS 32 T815 a JSDH Syrovice s CAS 32 T148 + DA A31, které zůstali v záloze na místě události. Návrat na základnu v 17:50h.
Smutným završením tohoto výjezdu byla srážka vlaku s člověkem na nedalekém železničním koridoru, ke které došlo souběžně s naším zásahem. Na místě posléze zasahovala jednotka HZSp ŽDC a JSDH Syrovice, vracející se od zásahu. FOTO

 

 

 

 18.

 22.10.

  PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+1

 Po delší době jsme v 13:46h vyjeli do Rajhradic, kde dle zprávy z KOPISu došlo k úniku nebezpečné látky z cisterny v areálu firmy SIAD, která vyrábí technické plyny. Jednotka vyjela s CAS 24 L101 a v době našeho příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a TA Avia. VZ jednotce oznámil, že se jedná o prověřovací cvičení a vydal jednotce rozkaz o provedení průzkumu v dané lokalitě. Po jeho ukončení jsme pomáhali vyčleněným hasičům s vystrojením do protichemických obleků a plnili další úkoly dle příkazu VZ. Na místě mimo již zmíněné jednotky ze Židlochovic zasahovali i JSDH Blučina s CAS 24 L101 , JSDH Syrovice s CAS 32 T148 a jednotka HZS CPS Brno – Lidická s VEA MITSUBISHI, KACH MAN a PPLA MAN. Do Holasic jsme se vrátili v 15:42h.

 

 

 

 19.

 31.10.

   PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW-T4 1+8

   K dalšímu prověřovacímu cvičení vyjela jednotka v 10:40h do naší obce na ulici Palackého, kde hořel vrak osobního automobilu. Jednotka na místo události přijela jako první a nasadila postupně dva vysokotlaké proudy z CASky. V průběhu zásahu přijela i jednotka HZS PS Židlochovice s TA VW Transporter a CAS 20 IVECO, která zůstala v záloze na místě události. Po uhašení požáru se jednotky vrátily zpět na základnu. Požár byl připraven jako prověřovací cvičení naší jednotky, za účelem zjistit akceschopnost a postupy při hašení požárů s novou technikou. Je potěšující, že byly odhaleny pouze drobné nedostatky. Návrat na základnu 11:11h FOTO

 

 

 

 20.

 6.11.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+4

 V podvečer jsme byly požádáni o pomoc při čištění ucpané kanalizace z budovy základní školy v náší obci. Jednotka vyjela v 16:27h a namístě za pomoci vysokotlaké hadice s krtkem ucpaný kanál čistila. Po téměř 2 hodinách bylo čištění ucpané kanalizační roury provizorně dokončeno. Dle zjištění bylo nutné tuto akci zopakovat a dokončit. Na hasičku jsme se vrátili v 18:11h.

 

 

 

 21.

 14.11.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 Tak, jak bylo domluveno, vyjížděli jsme v 11:48h k dokončení čištění kanalizace z budovy školy na Palackého ulici v Holasicích. Po usilovné práci trvající bezmála půl druhé hodiny jsme kanál pročistili. Tentokrát však ale i z druhé strany – od bytovky. V 13:28h jsme se vrátili na základnu.

 


 

 22.

 8.12.

 DOPRAVNÍ NEHODA

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 1+6

   Krátce před 23h byl jednotce nahlášen výjezd k dopravní nehodě s požárem v Rajhradě na Masarykově ulici u zahradnické školy. Jednotka v 23:02h vyjela na místo události. Při našem příjezdu byla na místě jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a hlídka PČR. VJ dostal od VZ informaci o situaci: vozidlo naštěstí nehořelo, byl poškozen sloup osvětlující přechod pro chodce, bude se čekat na příjezd PČR – oddělení dopravních nehod. VZ proto rozhodl o tom, že SaP na místě postačují a odeslal naši jednotku zpět na základnu, kam jsme se vrátili v 23:14h.

 

 

 

 23.    

 25.12.

 PLANNÝ POPLACH

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 1+6

 Tak jak tento rok začal, tak i skončil. V podvečer byl jednotce prostřednictvím KOPIS nahlášeno sepnutí čidla EPS v areálu kláštera v Rajhradě, konkrétně v památníku písemnictví. Jednotka v 16:41h vyjela, byla však vzápětí odvolána, neboť se jednalo o planný poplach. Na hasičku jsme se vrátili v 16:42h. To byl poslední výjezd jednotky za rok 2009.

 

 

Datum vložení: 1. 12. 2009 13:39
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 13:42
Autor: Lenka Ungrová

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa