Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

Rok 2010

Rok 2010

  

 1.

 8.1.

 DOPRAVNÍ NEHODA

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 Po velmi hustém sněžení které začalo již dopoledne jsme před 21h obdrželi telefonickou výzvu od řidičky, která požádala o naši pomoc po nezvládnutí jízdy na sněhu a následném uvíznutí v závěji. Po dohodě s KOPISem vyjela jednotka v 20:51h k jejímu vyproštění. O spolupráci jsme požádali i JSDH Syrovice s TA 1 VW -T4, neboť dle sdělení řidičky nebyla známa přesná poloha. V době příjezdu na vytypované místo události jsme byli informováni o vyproštění vozidla projíždějícím vozem SÚS JmK. Jednotky byly proto odeslány zpět na základny. Naše jednotka byla při průjezdu městem Rajhrad zastavena další osádkou - vozidla zn. Ford Sierra, které uvízlo v kopci v místě zvaném Stará pošta a bránilo provozu. Vůz jsme pomocí lana s CASkou vyprostili a bez poškození předali osádce vozu. Po dobu vyprošťování jsme řídili i dopravu na hlavní komunikaci. Návrat do Holasic v 21:55 h.

 

 

   2.

 19.1.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+1

 Po dalším silném sněžení a prudkých změnách teplot došlo k tvorbě nebezpečných zmrazků a rampouchů na střechách. Starosta Rajhradu si vyžádal naši pomoc při odstranění rampouchů ze střechy zdravotního střediska, které hrozili pádem na chodce. Jednotka proto v 9:01 h vyjela na místo události. Pomocí trhacích háků jsme rampouchy z nastavovacího žebříku odstranily. Po ukončení zásahu jsme místo předali starostovi Rajhradu a v 10.09 h jsme byly zpět na základně.

 
 

 

   3.

 20.1.

   TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+2

 Dalšími změnami teplot došlo k převisům sněhu na budovách. Opět nás kontaktoval starosta Rajhradu s žádostí o odstranění sněhu ze stejné budovy jako předešlého dne. Jednotka v 9.10 h vyjela na místo a po provedeném průzkumu si vyžádala příjezd výškové techniky PP-20 z PS Židlochovice. Vzhledem k její aktuální vytíženosti u jiného zásahu jsme byli nuceni na její příjezd vyčkat delší dobu. VZ proto rozhodl o vytýčení nebezpečného zóny a stržení alespoň části převisů lopatami pomocí lezecké techniky. Po příjezdu PP-20 Š706 HZS byli práce značně urychleny a zbývající převisy se zmrazky byly odstraněny. Vrstva sněhu byla v některých místech i půl metru! Místo jsme po jeho odklizení předali zástupci obce a v 13:32 h jsme se vrátili zpět na hasičku.

 
 

 

   4.

 23.1.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+4

  V 9:59 h jsme vyjeli k další události spojené s počasím. V Holasicích na bytovce došlo k vytvoření sněhových převisů. Z něj odpadlo několik částí které poškodili pod nim zaparkovaná dvě vozidla. Společně s jednotkou HZS PS Židlochovice jsme z PP-20 Š 706 převisy pomocí ženijního nářadí odstranili. Návrat na hasičku v 12:54 h.

 
 

 

   5.

 28.1.

   POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+1

 K prvnímu požáru jsme letos vyjížděli v 8:05 h do Rajhradu k ČS PHM Top Petrol, kde hořel osobní vůz v motorovém prostoru. Při našem příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s TA-1 VW Transporter a CAS 20 Iveco. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka v 8:40 h vrátila zpět na základnu. FOTO

 
 

 

  6.

 18.2.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+2

  Další problém se sněhem nám byl nahlášen v 10:51h na ulici Vrázova v Rajhradě. Jednotka na místě po provedeném průzkumu zjistila sněhový převis na budově, který hrozil pádem na obyvatele a navíc tající sníh způsobil zatékání do obytných i užitných prostor domu. Bylo proto použito lopat a lezecké techniky k odstranění sněhu ze střechy. Po cca 2 hodinách byl zásah ukončen a majitelce byla doporučena kontrola rozvodů el. energie. Jednotka se posléze v 13:19h vrátila zpět na hasičku. Výjezd jednotky byl na žádost starosty Rajhradu.

 
 

 

   7.

 9.3.

  POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 1+5

 K druhému požáru jsme vyjížděli opět do Rajhradu, tentokrát na ulici Jiráskovu v 21:35h. Byl nahlášen požár u garáže. Na místo jsme přijeli současně s jednotkou HZS PS Židlochovice. Průzkumem byl zjištěn požár staré slámy u garáže, který byl likvidován pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20 IVECO PS Židlochovice. Naše jednotka prováděla na příkaz VZ rozhrabání slámy na přilehlé plochy. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila v 22.20h zpět do Holasic.

 

 

 8.

 15.3.

 POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 + EGM 60 + JT 1250  1+4

  Další výjezd do Rajhradu a opět požár odpadu. Vyjížděli jsme v 21:09h na ulici Klášter, kde hořel stavební odpad. Na místo jsme přijeli současně s CAS 20 IVECO HZS PS Židlochovice. Na místě jsme zjistili požár stavebního odpadu na ploše cca 2x1m. Byl nasazen vysokotlak z naší CAS, místo bylo osvětleno stativem napájeného EC a vzhledem k blízkosti střechy sousedícího objektu byl proveden její průzkum s pomocí bezkontaktního teploměru, který byl negativní. Jednotky poté odjely zpět na základny, kde jsme v 22:23h zásah ukončily. FOTO

 
 

 

   9.

 20.3.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + H - 345e 1+5

 Na žádost starostky naší obce vyjela jednotka v 9:16h na ulici Brněnskou, kde bylo zapotřebí skácet strom ve špatném stavu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že není v silách jednotky jej skácet, aniž by byl ohrožen majetek třetích osob. Byla proto prostřednictvím KOPISu požádána o spolupráci jednotka HZS PS Židlochovice s PP-20. Po jejím příjezdu byl stom po částech rozřezán. Místo bylo po odjezdu jednotky HZS uklizeno a jednotka se v 10:59h vrátila zpět na hasičku. FOTO

 
 

 

  10.

 20.3.

 POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 1+7

 Jen necelé dvě hodiny po příjezdu – 12:47h vyjížděla jednotka do Popovic k sjezdu na R52, kde byl nahlášen požár trávy. Jednotka se dostavila na místo jako první. Zasažena byla plocha cca 100x100m. Byly nasazeny oba vysokotlaké proudy a lokální ohniska hašena pomocí ženijního nářadí. Krátce po našem příjezdu se dostavila i jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 32 T815 jejíž velitel si převzal velení u zásahu a jednotka SDH Syrovice s CAS 32 T148 a TA – 1 VW T4. Následně přijela i jednotka HZS PS Pohořelice s CAS 32 T815 a ZPP HZS s Mitsubishi Outlanderem. Po uhašení požáru se jednotka vrátila v 13:40h do Holasic. FOTO

 
 

 

   11.

 22.3.

  POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW - T4 1+3

 K dalšímu požáru trávy vyjela jednotka v 16:47h opět do Rajhradu, na ulici Syrovickou. Při našem příjezdu již zasahovala JSDH Syrovice s proudem z lafetové proudnice jejich CAS 32 T148 a jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO s vysokotlakým proudem. My jsme zasahovaly pouze za pomoci ženijního nářadí. Požár v rozsahu cca 30x60m byl mezi bytovou zástavbou. Na místě zasahovala ještě technika JSDH Syrovice – TA1 - VW T4, HZS PS Židlochovice CAS 32 T815 a taktéž CAS 32 T815 ze stanice HZS Pohořelice. Náš návrat byl zpožděn zničením pneu na naší CAS a její výměna. Návrat na základnu v 17:38h. FOTO

 


 

   12.

 17.4.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + HVZ NARIMEX + EGM 60  1+3

 Na žádost starostky naší obce vyjela jednotka v 10:44h na ulici Brněnskou, přesněji mezi Holasice a Rajhrad kde bylo poškozené plechové hrazení v délce cca 30metrů mezi silnicí II/425 a přilehlým chodníkem. Po příjezdu na místo bylo zjištěn rozsah poškození této zábrany a následně bylo rozhodnuto o odstranění za pomoci el. rozbrušovačky a zejména pomocí hydraulického vyprošťovacícho zařízení. Po usilovné práci byla zábrana odstraněna a dána mimo dosah chodců i vozidel. Zpět na hasičku jsme dojeli v 13:16h.

 
 

 

   13.

 23.4.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+6

 Na požádání starosty města Rajhrad vyjela jednotka v 14:52h k požární asistenci při rekonstrukci historické bitvy o Rajhrad v dubnu 1945. Bitva se uskutečnila mezi starým rajhradským mlýnem a klášterem. Po příjezdu na místo jsme po dohodě s organizátory a hlídkou PČR zaparkovali cisternu na přehledném místě a členové jednotky se rozestoupili pro případnou pomoc divákům či účinkujícím vojákům. Během akce ani po jejím skončení nebylo nutno zasáhnout. Do Holasic jsme se vrátili v 16:35h. FOTO

 

 

  14.

 30.4.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 K pomoci při uvolnění ucpané kanalizace v objektu sportovního klubu RAFK Rajhrad vyjela jednotka na žádost správce objektu v 17:05h. Na místě jsme ji pomocí vysokotlaké hadice s nástavcem krtek vyčistili. Návrat na základnu v 18:45h.

 

 
 

  15.

 14.5.

   TAKTICKÉ CVIČENÍ

 CAS 20 2500/0 - M2Z + PSS 90 + JT1250 1+6

   K taktickému cvičení jsme vyjížděli v 9:10h do Rajhradu na ulici Klášter, kde sepnulo čidlo elektrické požární signalizace EPS v budově okresního archivu Brno-venkov. Jednotka přijela na místo události jako druhá po jednotce HZS PS Židlochovice s CAS 15 MAN. VZ byl vydán příkaz k průzkumu uvnitř budovy, k vytvoření dopravního vedení pomocí 2B s rozdělovačem a útočného vedení 2C. Skupina 4 hasičů vyčleněná k průzkumu byla vybavena dýchací technikou.V průběhu zásahu se dostavili postupně i jednotky HZS PS Pohořelice s CAS 24 MAN, JSDH Syrovice s CAS 32 T148 a TA-1 VW která byla určena k doplňování vody do naší CAS. Vzhledem k povaze objektu a hodnotě uložených archivních tisků byla na místo povolána i speciální technika z PS Lidická – PPLA MAN, KHA Tatra a PLHA MAN. Tyto vozy jsou vybaveny na hašení pomocí prášku či pomocí plynu a jsou tak šetrné k případně hořícím archiváliím. Po ukončení cvičení, které mělo za cíl prověřit možnosti hašení v objektu, systém EPS a samozřejmě i činnosti jednotek s dobou příjezdu na místo události byl zásah v cca 10.05h ukončen a jednotky se vrátily na základny. Náš návrat v 10:08h. FOTO

 

 
 

  16.

 31.5.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+5

 Jednotka vyjela v 16:37h do Rajhradic na žádost starosty p. Přichystala. Po příjezdu na místo v ulici Za Kapličkou nás kontaktovala místostarostka obce s žádostí o odčepání místní nádrže Bajtlák, kde byla zvýšená hladina cca o 1metr, čímž docházelo k nástupu vody do sklepů okolních rodinných domů. Po konzultaci a upozornění na možná rizika související s čerpání této vody bylo rozhodnuto o částečném a pozvolném snížení hladiny v této nádrži. K čerpání vody bylo použita CASka a nataženo dopravní vedení B v délce 160m do kanalizace, která ústí do řeky Svratky. Dopravní vedení bylo vedeno i přes ul. Hlavní kde byly položeny přejezdové můstky a řízena doprava přes ně. Vzhledem k množství vody a maximálnímu urychlení prací byla následně povolána i JSDH obce Blučina. Po jejím příjezdu s CAS 24 Š 706 a OA Peugeot Boxer byla nasazeno i čerpadlo PS 12 a nataženo druhé dopravní vedení. Vzhledem k tomu, že dopravní vedení vedlo přes hlavní silnici v obci, byly použity přejezdové můstky a pomocí kuželů svedena doprava přes ně. Čerpání vody bylo ukončeno cca v 21h po odčerpání cca 30cm hladiny nádrže a po dohodě s oběma zástupci obce bude prostor monitorován, posléze se rozhodne o dalším postupu. Jednotky se poté vrátili zpět na místa své dislokace. Náš návrat v 21:30h. FOTO

 

 

   17.

 2.6.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW T4 + PS12 + EGM 60 + KDFU- 80  1+9

 Při dalším silném a vytrvalém dešti nás znovu kontaktoval starosta obce Rajhradice s žádostí o další odčerpávání retenční nádrže, kde se hladina zvýšila natolik, že již hrozilo přelití a dále docházelo k nastoupání spodní vody ve sklepích okolních domů. Voda zůstávala i na místních komunikacích, protože neměla kam odtékat. Jednotka v 12:59h vyjela na místo události. Po jejím příjezdu byl proveden VJ průzkum za účasti místostarostky obce. Vzhledem k nastalé situaci nebyla naše jednotka sama schopna tuto situaci zvládnout a proto jsme požádali o posilovou jednotku. Na místo byla vyslána jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. Po jejím příjezdu a informování o situaci provedli velitelé jednotek nový průzkum a VZ rozhodl pokračovat v činnosti započaté naší jednotkou – byla ustavena naše CAS, PS-12 a voda byla přečerpávána do kanalizace. Dále požádal o další jednotku – SDH Syrovice, která se po příjezdu na místo události s TA1 – VW T4 a DA – A31 zapojila do činnosti přítomných jednotek. Dále pak jednotka ustavila čerpadlo PS-12 u posledního možného vstupu před řekou a voda byla z dešťové kanalizace přečerpávána do Svratky. Důvodem byla uzavřená klapka v ústí řeky Svratky, kde byl vyhlášen 3.SPA. Vzhledem k potřebě většího množství hadic B byla na místo vyslána i jednotka SDH Židlochovice s technikou DA -VW T4 s přívěsem a CAS 20 T815 Terrno. Tato jednotka pomohla dobudovat další dopravní vedení a poskytla celkem 27ks hadic B a 2ks ručních radiostanic. Celkem bylo nataženo více než 50ks hadic B. Po vybudování a zprovoznění čerpacích stanovišť se obě jednotky ze Židlochovic vrátili zpět na místo dislokace. Jednotky, které zůstali na místě v čerpání pokračovaly až do 23h, kdy se podařilo snížit její hladinu o cca 40cm i přes další přibývající vodu. Návrat na základnu byl v 23.22h. Během zásahu došlo k závadě na PS-12 naší jednotky. FOTO

 
 

 

  18.

 2.-3.6.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+5

 Nedlouho po našem příjezdu z Rajhradic byl jednotce znovu vyhlášen poplach. Při pohledu na příchozí SMS zprávu s počtem techniky a místem události se dal tušit důvod – stavba protipovodňových hrází. Jednotka vyjížděla v 23:50h do Vojkovic na místo soustředění jednotek u Oázy. Po našem příjezdu nás kontaktoval VZ – velitel PS Židlochovice, který VJ obeznámil se situací. Po příjezdu dalších jednotek byly tyto rozděleny na pytlování, osvětlování místa kde se plnili pytle a výstavbu hráze při soutoku Svratky a jejího ramene, kde hrozilo přelití do obce. Naše jednotka byla po naplnění pytlů pískem vystřídána další jednotkou a odeslána zpět do Holasic, kam jsme se vrátili v 03:23h. Během zásahu jednotka vyjela v omezeném početním stavu k dalšímu zásahu - monitoringu toku řeky Svratky na našem hasebním obvodě.

 

 

   19.

 3.6.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+1

 Během zásahu ve Vojkovicích jsme provedli od 01:19h do 01:49h monitoring na potencionálně nebezpečných místech na tocích v našem katastru – v Rajhradě u kláštera, v Rajhradicích na splavu a Holasicích u lávky. Naštěstí situace zde byla zcela pod kontrolou a my jsme se mohli vrátit do Vojkovic.

 
 

 

  20.

 6.6.

  PLANÝ POPLACH

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

  V 23:19h jsme vyjížděli k nahlášenému požáru trávy do obce Otmarov. Během cesty k místu zásahu bylo místo zásahu upřesněno k obci Měnín. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a CAS32 T815 a jednotka SDH Žatčany s CAS 32 T148 a DA Avia. Po nás se na místo dostavila i JSDH Sokolnice s CAS 24 L101. VZ bylo oznámeno, že se jedná o planý poplach. Na místě byl neohlášený táborový oheň. Jednotky se proto po sepsání dokumentace vrátili zpět na své základny. Do Holasic jsme se vrátili v 23:47h.

 
 

 

   21.

 8.6.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW-T4 + EGM 60 + KDFU 80  1+3

  K dalšímu čerpání nádrže v Rajhradicích jsme na žádost starosty této obce vyjížděli v 16:15h. Situace byla stejná jako u dvou předešlých zásahů. Opět jsme vytvořily dopravní vedení B do kanalizace. Tímto čerpáním které jsme prováděli až do 23h se podařilo snížit hladinu o cca 35cm. Během zásahu se poškodilo kalové čerpadlo Sigma KDFU 80. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 23:22h.

 

 

   22.

 11.6.

   ZÁCHRANA OSOB

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 Dne 10.června kolem 16h došlo k tragické události na splavu v Rajhradicích. I přes zvýšenou hladinu řeky Svratky zde dva chlapci hazardovali, což se nakonec ukázalo pro jednoho osudné. Byl pohlcen proudy pod splavem. Na místo proto postupně vyjely jednotky HZS, SDH, Policie ČR včetně vrtulníku s termovizí, Vodní záchranná služba a pracovníci Charity. I přes veškerou snahu však byla akce na jeho záchranu neúspěšná a musela být kolem 22:40h přerušena. Další den ráno jsme v 04:56h vyjeli na místo spolu s jednotkou HZS PS Židlochovice a SDH Židlochovice. Po páté hodině ranní jsme provedli na pokyn VZ další monitoring pravého břehu řeky Svratky ve směru do Vojkovic. I přes značně stížené podmínky jsme prohledali určený úsek, ale bez výsledku. Následně byla naše jednotka vystřídána a odeslána zpět na základnu, kam dorazila v 07:47h a byla po vystřídání členů jednotky opět připravena k výjezdu na místo.
Chlapce se podařilo najít až před polednem, kdy byl díky mimořádné manipulaci snížen průtok vody ve Svratce na naprosté minimum. Tělo bylo nalezeno asi 300m před Vojkovicemi pomocí vrtulníku.
I v tento den bylo nasazeno maximální množství osob a techniky jednotek hasičů profesionálních i dobrovolných, jakož i ostatních složek IZS.

 
 

 

  23.

 18.6.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

 Další bouřka, která se přehnala nad naším okolím opět prověřila značné množství jednotek. My jsme vyjížděli v 15:10h na pro nás neobvyklé místo a to do Ořechova. Po příjezdu na místo jsme se připojili k jednotkám SDH Židlochovice ( CAS 20 T815 Ternno) a SDH Syrovice ( CAS 32 T148), které započali se zprovozněním silnice Ořechov – Nebovidy, na které byla naplavena z polí vrstva nečistot. Cisterna JSDH Židlochovice pomocí asanační lišty prováděla očistu vozovky a zbylé CAS ji doplňovali vodu. Místní JSDH byla u jiného zásahu - čerpala vodu ze zatopeného sklepa.Návrat do Holasic v 17:40h.

 
 

 

 24.

 19.-20.6.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA - VW T4 + EGM 60  1+4

 Bouřka z předešlého dne naplnila po okraj nádrž v Rajhradicích.Ve spojení s vodou po předešlých bouřkách došlo k razantnímu nástupu spodní vody ve sklepech domů v obci. Starosta Rajhradic nás proto požádal o výjezd na místo, k němuž došlo v 14:43h. Po příjezdu a provedeném průzkumu jsme požádali o další posilovou jednotku, protože množství vody bychom čerpali standartně několik dní. Přesto jsme započali s výstavbou dopravního vedení B do místní kanalizace. Po příjezdu jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO bylo na příkaz VZ dopravní vedení dokončeno a zprovozněno za pomoci naší CAS. Přesto však bylo požádáno prostřednictvím KOPISu o výjezd jednotky HZS PS Brno – Lidická s mobilní čerpací stanicí(MČS) s nezbytným příslušenstvím. Po příjezdu PS Lidická s kontejnerovým vozem MAN bylo nataženo dopravní vedení k MČS o průměru 200mm a pak pomocí AV-14 ustavena i tato čerpací stanice. Po jejím zprovoznění byla uzavřena za asistence Policie ČR hlavní silnice mezi Rajhradicemi a Rajhradem, neboť vedení bylo nataženo přes hlavní silnici do kanalizace. Pomocí MČS bylo čerpáno cca 5kubíků vody za minutu, protože víc nebyla schopna kanalizace pojmout. Čerpání probíhalo až do pozdních nočních hodin, kdy muselo být čerpání přerušeno, z důvodu nutnosti prohloubení místa sání bagrem. Na místo byla poté povolána jednotka SDH Blučina s CAS 24 L101 aby provedla dozor nad ustavenou technikou do doby příjezdu bagru. Po jeho příjezdu v cca 8h a prohloubení místa sání bylo opět započato v odčerpávání vody. Toto čerpání probíhalo až do odpoledních hodin, kdy bylo po dohodě se starostou obce ukončeno a jednotky provedly sklizení dopravního vedení včetně MČS a vrátily se zpět na základny, kam naše jednotka dojela v 14:50h. Za dobu čerpání se výška hladiny snížila o zhruba 1,5metru, čímž vznikla dostatečná rezerva pro další případnou vodu. FOTO

 
 

 

   25.

 24.7.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + EGM 60 + KDFU 80  1+4

 K dalšímu výjezdu kvůli počasí vyjížděla jednotka v 00:43 do Rajhradu na ulici 9.května, kde byl nahlášen zatopený sklep bytového domu o výšce cca 10-20cm. Voda se do sklepních prostor dostala přes výlevku která byla pod úrovní terénu, neboť kanalizace v okolí nestíhala množství vody během bouřky odvádět. Po našem příjezdu a provedeném průzkumu bylo nasazeno el. kalové čerpadlo s elektrocentrálou a voda byla z šachty, která byla ve sklepě,odčerpávána zpět do kanalizace. Místo jsme poté předali vlatníkům domu a odjeli zpět na základnu, kam jsme dorazili v 01:42h. Na žádost KOPIS zůstala jednotka připravena pro další případný výjezd.

 
 

 

  26.

 24.7.

 TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 + PČ NIAGARA 1+3

 Na další výjezd jednotka nečekala příliš dlouho. Po krátkém odpočinku jsme na žádost KOPISu vyjížděli v 02:08h do modřické průmyslové zóny, na ulici Evropskou – fy.Mergon. Již příjezd na místo zásahu dával tušit rozsah, neboť již cestou jsme projížděli několika zaplavenými místy. Po příjezdu na místo jsme byli kontaktováni vedoucím směny postižené firmy, se kterým byl proveden průzkum. Bylo zjištěno zatopení nájezdové rampy a to až do výše cca 1,5m, tedy kdy již bezprostředně hrozilo zalití výrobních prostor firmy. Dále byly zaplaveny komunikace od 5-30cm na ploše cca 30x70m, kde hrozilo zaplavení trafostanice a technologie. VJ proto požádal prostřednictvím KOPIS o posilové jednotky. Do jejich příjezdu jsme vytvořily vedení 4B vedení na vzdálenost 80m k říčce Bobravě a ustavili CAS k odčerpávání vody. Po příjezdu jednotky HZS PS Pohořelice s CAS 24 MAN byl její velitel seznámen se situací a převzal si velení. Bylo započato s odčepáváním pomocí naší CAS, následně i vozidlem HZS PS Pohořelice. Po dojezdu dalších posilových jednotek - SDH Brno – Holásky s CAS 25 Š706, Syrovice s DA A31 + TA1 – VW T4 a jednotky z Ořechova s DA VW - T4 byly tyto zapojeny do čerpání, jak pomocí CAS, tak i plovoucích čerpadel a PS-12. Po značném snížení hladiny byla naše jednotka odeslána po půl šesté zpět na základnu, kam dorazila v 05:59h. FOTO

 
 

 

   27.

 24.7.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 1+3

 Ani tentokrát jsme si příliš neodpočinuly a již v 06:31h jsme vyjížděli opět do stejných míst, tentokrát do fy. Norgren. Po dojezdu na místo jsme průzkumem zjistili taktéž zaplavení nákladové rampy do výše cca 60cm a komunikace, která byla zaplavena ve výši cca 30cm. Na této komunikaci stálo osobní vozidlo Škoda Octavia kombi II, které bylo vodou poškozeno. Po dojezdu jednotky SDH Brno – Chrlice s CAS 20 MAN bylo rozhodnuto o nasazení CAS k odčerpání vody z nájezdové rampy a kalového čerpadla k odčerpávání z komunikace. Vodu byla čerpána do kanalizace, ale vzhledem k špatné situaci s kanalizací bylo průběžně prováděn monitoring, zda nedochází k problémům v okolí v souvislostí s naší činností. Toto se nepotvrdilo a jednotky po dokončení čerpání byly odesláni VZ zpět na základny. Do Holasic jsme se vrátili v 09:05h. FOTO

 
 

 

   28.

 1.8.

  POŽÁR

CAS 20 2500/0 - M2Z 1+4 

 Po delší době jsme v 11:00h vyjížděli k požáru do Popovic. Při našem příjezdu zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. VZ naši jednotku ponechal v záloze na místě události, kterou byl požár 2kg tlakové láhve s propan-butanem. Po uhašení a ochlazení láhve byla jednotka odeslána zpět do Holasic, kam jsme dorazili v 11:22h.

 
 

 

  29.

 20.8.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 1+3

 Jak se stalo již zvykem, jednou za dva roky pořádá skupina historického šermu Asmodeus z Rajhradu historickou polní bitvu z třicetileté války. Této bitvě předchází loučový průvod Rajhradem a představení s ohňovými efekty. Právě k tomuto průvodu jsme vyjely v 20:30h. Během průvodu jednotka zajišťovala bezpečnost v souvislosti s činností a pomáhala řídit dopravu po dobu akce. Během akce nedošlo k žádné závažnější události u které bychom museli zasahovat a jednotka se v 22:14h vrátila zpět na základnu.

 
 

 

   30.

 21.8.

  TECHNICKÁ POMOC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

   V 13:45h jsme odjeli k požárnímu dozoru na výše zmíněnou bitvu v Rajhradě u kláštera. Na místě jsme provedli pokropení místa bitvy – strniště. Během bitvy došlo pouze k menším zahořením, které zvládli sami účinkujicí vojáci včas uhasit. Naší jedinou činností tak bylo po bitvě poskytnutí předlékařského ošetření jednomu z účinkujících, který si poranil koleno. Jednotka se vrátila zpět do Holasic v 17:16h.

 
 

 

  31.

 17.9.

   PLANÝ POPLACH

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW-T4 1+5

 K další události jsme vyjížděli v 8:21h, tentokrát do Rajhradu na ulici Jiráskovu. Na místě jsme se spojili s jednotkou HZS PS Židlochovice která byla již na místě s CAS 20 IVECO a CAS 32 T815. Místo zásahu však nebylo z uvedené ulice dostupné a proto se jednotky po upřesnění přesunuly do areálu zahradnické školy na Masarykově ulici, kde se k již uvedeným jednotkám připojila i jednotka HZS PS Pohořelice s CAS 24 MAN. Tam bylo na místě zjišteno, že se jedná o nenahlášené pálení zahradního odpadu a jednotky byly odeslány zpět na základny. Na hasičku jsme dorazily v 9:02h.  

 
 

 

  32.

 9.10.

   TECHNICKÁ POMOC

CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW-T4 1+4 

  Na žádost starosty obce Rajhradice p.Přichystala vyjela naše jednotka v 8:06h do této obce na ulici Za Kapličkou. Jednalo se o již několikrát čerpanou retenční nádrž, která v létě byla zdrojem problémů a která v současnosti prochází rozsáhlou obnovou. Na základě domluvy s přítomným starostou obce a zástupcem fy. Agromeli, která obnovu provádí, bylo požádáno o max. snížení její hladiny aby mohly stavební stroje zbudovat další novou část hráze nádrže. Vzhledem k množství vody a žádoucího zvýšení počtu osob nutného pro čerpání, bylo požádáno prostřednictvím KOPIS o jednotku SDH Blučina. Tato se dostavila na místo s CAS 24 L101 a CAS 25 Š706 RTHP. Po dohodě s VJ SDH Blučina byla ustavena k čerpání naše cisterna a CAS 25 SDH Blučina.Voda byla jako u předešlých zásahů přečerpávána do kanalizace na ul. Hlavní, kde byla řízena doprava přes položené hadicové můstky. V průběhu čerpání (v cca15h), se na místo dostavil zástupce stavební firmy a po vzájemné dohodě došlo k ukončení čerpání vozidlem CAS Š706 JSDH Blučina, které bylo odesláno na základnu.Na místě se totiž začala pohybovat technika firmy, která potřebovala více místa. V podvečer bylo z CAS 24 L101 JSDH Blučina zajištěno osvětlení plochy a to až do ukončení prací, k čemuž došlo v cca 22h. Po sbalení použitého materiálu byly jednotky odeslány na základny, kam naše jednotka dorazila v 22:30h.
Je namístě poděkovat starostovi obce Rajhradice za perfektní zázemí jak u dnešního, tak i u předchozích zásahů spojených s čerpáním, a to jak pro naši jednotku, tak i pro další zúčastněné.. Ještě jednou děkujeme. FOTO

 
 

 

   33.

 12.10

   POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+5

  K požáru stohu vyjížděla jednotka do Opatovic v 22:55h. Při našem příjezdu byli na místě již jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 32 T815, JSDH Blučina s CAS 24 L101 a JSDH Židlochovice s CAS 20 T815 Ternno a DA VW – T4. VZ ponechal jednotky v záloze na místě události, neboť požárem zasažený stoh balíkované slámy (cca 15 x 40m) hořel po celém obvodu a nebylo efektivní jej hasit. Na místě proto po dohodě s majitelem zůstala jednotka SDH Židlochovice na dohled nad požářištěm a ostatní jednotky byly odeslány zpět na základny. Náš návrat do Holasic byl v 23:45h. FOTO

 
 

 

  34.

 12.11.

 POŽÁR

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW-T4 + S-7 1+2

   Přesně po měsíci a téměř i ve stejný čas vyjížděla jednotka v 23:44h k další události do obce Opatovice. Již během cesty jsme viděli záři vycházející z předpokládáného místa požáru. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO + CAS 32 T815 a JSDH Blučina s CAS 24 L101. Požárem byla zachvácena stodola o rozměru cca 20x8m. VZ vydal jednotce příkaz k vytvoření dopravního vedení B do CAS IVECO a po vyčerpání zásoby vody jsme vytvořily dopravní vedení 5B od nejbližšího hydrantu taktéž do vozidla IVECO. Po našem příjezdu přijela ještě místní jednotka SDH Židlochovice s CAS 20 T815 Ternno. Vzhledem k vyhlášení druhého stupně poplachu se postupně dostavili i jednotky HZS PS Lidická s CAS 32 T815, VEA Mitsubishi Outlander, PPLA MAN a AZ 30 IVECO, PS Pohořelice s CAS 32 T815, PS Slatina s CAS 15 MAN, JSDH Syrovice s CAS 32 T148 + TA-1 VW T4, JSDH Žabčice s CAS 24 L101, JSDH Hrušovany s CAS 25 Š706. Na zdolání požáru bylo použito 3C proudů a 1 VTP. Během zásahu byla provedena evakuace zvířat a majetku občanů, které byly bezprostředně ohroženy požárem. Vzhledem k bezpečnosti byl prováděn zásah pouze zvenčí a to až do doby lokalizace a odstranění krovů nad požářištěm z AZ-30. Po lokalizaci požáru byly jednotky SDH Žabčice a Hrušovany odeslány zpět na základny. Následně byly odeslány i vozidla CAS SDH Syrovice a naše CAS. Zbylí členové byli nasazeni k hašení krovů, likvidací ložisek požáru uvnitř stodoly a vynášení hořlavého materiálu před stodolu, tedy co z ní zbylo.Kolem 4h ráno proběhlo střídání jednotek a na místo se proto opětovně dostavily jednotky SDH Hrušovany a Žabčice plus jednotka HZS PS BVV, které pokračovaly ve vyklízení stodoly a prolévaly požářiště i vynesený doutnající materiál. Zbytek naší jednotky se vrátil do Holasic v 03:58h.Požár byl zlikvidován a místo předáno majitelům až v 9h ráno.

 
 

 

 35.

 17.11.

   PLANÝ POPLACH

 DA VW-T4 1+6

  V tento sváteční den vyjela v 16:39h jednotka k nahlášenému požáru lesa nad Popovicemi. Na udaném místě však nebylo nic nalezeno a jednotka HZS PS Židlochovice, která vyjela s CAS 20 IVECO taktéž nenalezla nic, co by mohlo být posouzeno jako požár. Událost proto byla vyhodnocena jako planý poplach a jednotky se vrátily zpět na základny, kam jsme dorazili v 17:03h. Byl to výjezd bez naší cisterny, která je na opravě.

 
 

 

   36.

 8.12.

 TECHNICKÁ POMOC

 DA VW-T4 1+3

 Na žádost starosty města Rajhrad p. Ondráčka vyjela jednotka v 12.55h k budově zdravotního střediska na ulici Masarykova v tomto městě, kde došlo na střeše ve výšce cca 15m k vytvoření sněhových převisů z těžkého mokrého sněhu které hrozili pádem na přilehlý chodník. Jednotka zabezpečila chodník a nísledně se pokusila pomocí lopat tyto převisy odstranit, což se ale nepodařilo. Proto bylo následně požádáno o vyslání výškové techniky PP 20 Š 706 z PS Židlochovice. Po jejím příjezdu byly tyto převisy odstraněny a po žádosti ředitele Základní školy v Rajhradě byly sněhové převisy odstraněny i z budovy ZŠ. Návrat na základnu byl v 15:17h. Jednalo se poslední zásah naší jednotky v roce 2010.

 

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 12. 2010 13:39
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 13:39
Autor: Lenka Ungrová

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa