Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

Rok 2011

Rok 2011

 

 1.

 3.3.

   PLANÝ POPLACH

 DA VW - T4 1+3

 Na první zásah v letošním roce si jednotka oproti jiným rokům počkala až do března. V 7:52h vyjížděla k nahlášenému požáru seníku nad Rajhrad k vodojemu. Po příjezdu na místo události však bylo zjištěno, že se jedná o likvidaci stohu slámy. Na místo události byly vyslány i jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a JSDH Syrovice s CAS 32 T148. Jednotky byly následně odeslány zpět na základny, kam naše jednotka dorazila v 8:21h. (Vzhledem k opravě naší CAS jednotka vyjela pouze s DA.)


 
 

   2.

 9.3.

   POŽÁR - POLNÍ POROST, TRÁVA

 DA VW – T4 1+1

 K prvnímu požáru vyjížděla jednotka do Popovic v 13:33h. Na místo události souběžně s naší jednotkou dorazila i CAS 20 IVECO PS Židlochovice. Hořela tráva náspu u železniční trati a požár se v době příjezdu šířil k obytným budovám v obci. Jednotky proto za pomoci vysokotlaku a jednoduchých hasebních prostředků požár uhasili. Plocha zasažená požárem byla cca 5x300m.Po uhašení požáru se jednotka v 13:59h vrátila zpět na základnu.

 

 

   3.

 11.3.

 PLANÝ POPLACH

 DA VW - T4 1+2

  Další výjezd naší jednotky byl do Vojkovic, kde mělo dojít k požáru budovy. Bohužel na našem DA došlo k závadě a výjezd byl opožděný o doby opravy – cca 10 min. Přesto jednotka v 15:05h vyjela na místo události. V době příjezdu na místo zde již zasahovaly jednotky HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a CAS 32 T815, SDH Židlochovice s CAS 20 T815 Ternno a VEA Opel Frontera, SDH Hrušovany u Brna s CAS 20 MAN. Provedeným průzkumem bylo zjištěno že se jedná o planý poplach – došlo pouze k závadě na komínovém tělese. Jednotky se proto vrátily zpět na základny, kam jsme dorazily v 15:23h.

 
 


 

   4.

 27.3.

  POŽÁR - POLNÍ POROST, TRÁVA

 DA VW - T4 1+4

  K požáru trávy mezi Holasicemi a Rajhradem jsme byly vysláni v 13:20h. Jednotka na místo dorazila souběžně s CAS 32 T815 PS Židlochovice. Z CAS byl nasazen 1C proud a naše jednotka zasahovala pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Požárem byla zasažena plocha cca 20x20m. Po uhašení požáru se jednotka v 13:50h vrátila zpět na základnu. FOTO

 

 

   5.

 14.4.

   POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 + PA-90 1+6

 K požáru střechy rodinného domu v Rajhradicích jsme vyjížděli v 18:24h. Při našem příjezdu na místo události byla na místě již přítomna jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. Na příkaz velitele zásahu jsme provedli odstranění menší části střešních tašek pro odvětrání prostor pod střechou a následně se dva členové vybavení dýchací technikou zapojili do likvidace požáru v místě komínového tělesa. Odtud bylo odstraňováno zateplení a pomocí VTP proudu likvidována skrytá ohniska. Zde zasahovali již i příslušníci HZS PS Slatina, kteří na místo dorazili s CAS 15 MAN. Odstraněné zateplení bylo shromážděno vedle domu a pomocí vysokotlakého proudu z naší CAS dohašeno. Na místo se byli vyslány i jednotky CPS Brno - Lidická s AŽ 30 IVECO, SDH Blučina s CAS 24 L101 a ZPP s MITSUBISHI OUTLANDER. Požár se včasným zásahem naštěstí příliš nerozšířil a jednotka se v 19:37h vrátila zpět do Holasic. FOTO

 
 

 

 6.

 14.4.

 POŽÁR - PROVIZORNÍ OBJEKTY

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 + EGM 60  1+7

 Ještě ten samý den, resp. noc jsme na pokyn KOPIS vyjížděli v 22:42h k požáru nad Rajhrad, kde měl hořet stoh u motorestu u Toma. Po příjezdu na udané místo jsme byly VZ odesláni na upřesněné místo zásahu. I zde se ale ukázalo, že požár je nepřístupný, mimo jakékoliv cesty a proto jsme byly nuceni přejet v délce cca 250m po okraji pole. Na místo události se podařilo dorazit jako první našemu DA, jehož osádka provedla průzkum místa, kterým byl zjištěn požár posedu v jeho horní části. Nedlouho po nás dorazila i jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO, ze kterého byl natažen vysokotaký proud - VTP. Naše jednotka zůstala v záloze na místě události. Posléze jsme pomohli s osvětlením místa zásahu pomocí nově pořízeného osvětlovacího stožáru z naší CAS. Po likvidaci požáru a zadokumentování PČR se jednotka vrátila stejnou cestou zpět na zpevněnou komunikaci. Na základnu jsme dorazili v 23:39h. FOTO

 
 

 

  7.

 18.4.

  POŽÁR - SKLADOVACÍ OBJEKTY - PC

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+2

  K požáru ve skladě přepravní firmy GEIS v Rajhradě jsme vyjížděli v 13:28h. Po úpříjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek. Na místě již byly jednotky PS Židlochovice s CAS 20 IVECO, PS BVV a Pohořelice. Výjezd naší jednotky byl opožděn, protože nebyly rozeslány SMSky. I přesto jsme byli zapojeni do činnosti. Byl proveden průzkum s VD PS BVV a prováděli jsme přirozené odvětrávání ze zasaženého objektu. Po vyhodnocení byla jednotka odeslána zpět do Holasic, kde jsme v 14:15h zásah ukončily.

 

 

  8.

 22.4.

  POŽÁR - VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ OBJEKTY - TC

 CAS 20 2500/0 - M2Z + PA-90 1+3

 Naše jednotka vyjela v 9:11h k nahlášenému požáru v Holasicích,do areálu bývalého ZD v Holasicích, konkrétně do firmy Estetico. Tato firma provádění veletržní servis pro firmy – návrhy, výrobu a realizaci stánků na výstavách apod. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se jedná opět o cvičení, tentokrát taktické. Na místě byl průzkumem již zasahující jednotky PS Židlochovice, která na místo události dorazila jako první s CAS 20 IVECO, zjištěn požár jednoho ze strojů a části uskladněného materiálu. VZ vydal naší jednotce rozkaz, aby vytvořila dopravní vedení B s rozdělovačem a útočné vedení C do zasaženého objektu ze severní strany. Vše v samozřejmě v dýchací technice. Po příjezdu dalších jednotek – SDH Hrušovany s CAS 20 MAN a SDH Židlochovice s CAS 20 T815 Ternno byl vytvořen druhý útočný proud C. Po lokalizaci a likvidaci požáru bylo provedeno vyhodnocení, upozorněno na zjištěné nedostatky. Jednotky následně odjeli na místa dislokace, kam jsme dorazili v 10:13h.

 

 

9. 

23.4. 

 TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 + EPH 80 + PS 12 + PČ NIAGARA 1+7

 Ráno v 7:02h vyjela jednotka na žádost starosty obce Rajhradice k čerpání vody z biotopu u dálnice. Po příjezdu na místo na nás čekal zástupce obce, který nám upřesnil rozsah čerpání – z biotopu o rozměrech cca 20x40m odčerpat cca 40cm vodního sloupce. Bylo proto rozhodnuto o nasazení PS-12, EPH-80 a plovoucího čerpadla Niagara. Bohužel u tohoto čerpadla došlo k závadě a bylo obratem odvezeno do servisu. Ze zbylých čerpadel bylo nataženo dopravní vedení B do odvodňovacího kanálu. V průběhu čerpání se postupně na místo dostavil starosta obce a pracovník referátu ŽP z ORP Židlochovice. Po ukončení čerpání bylo místo předáno zástupci obce a v 15:18h jsme se vrátili do Holasic. FOTO

 

 

 10.

 22.5.

 POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

 CAS 20 2500/0 - M2Z + PA-90 + EGM 60  1+7

  K rozsáhlému požáru budovy velkoskladu s dekorativním materiálem a svíčkami vyjela naše jednotka do Hrušovan u Brna v 2:47h. Vzhledem k tomu, že jednotka vyjíždí do Hrušovan v II. stupni poplachu, dal se předpokládat rozsáhlejší požár, který jsme si potvrdili již během cesty mezi Holasicemi a Vojkovicemi. Záře z požáru byla velmi dobře viditelná již na tuto vzdálenost. V době příjezdu naší jednotky již na místě zasahovaly jednotky z prvního stupně poplachu – PS Židlochovice,Pohořelice a JSDH Hrušovany a Židlochovice a současně přijížděli další posilové jednotky. Nám VZ určil zasahovat z jižní části zasaženého objektu (cca15x45m), kde byl zřízen bojový úsek č.1. V tomto úseku bylo zapotřebí zabránit rozšíření požáru na přiléhající mezisklad se zbožím a na další přiléhající administrativní budovu firmy. Před započetím hasebních prací bylo z místa nástupní plochy naší jednotky přeparkováno vozidlo Mercedes Benz Sprinter, aby nedošlo k jeho poškození. Následně bylo vytvořeno dopravní vedení B s rozdělovačem a s 2C útočnými proudy. Vstup do skladu byl uzamčen visacím zámkem, který byl pomocí převodových kleští odstřižen. Po otevření vstupních dveří došlo k masivnímu vývinu dýmu. Jednotka spolu s VÚ vybavená DT vstoupila do požárem ohrožené místnosti a započala s hasebními pracemi pomocí 2C proudů se smáčedlem Pyrocool do prostoru skladu a na střešní konstrukci nad skladem. Zasahující hasiči ve skladu byli vystaveni vysoké teplotě, kouři z hořících plastů i silně zahřáté vodě z hašení smíchané s parafínem z hořících svíček. Přesto se podařilo v našem úseku zabránit rozšíření požáru. K doplnění vody bylo používáno kyvadlové dopravy pomocí CAS, neboť hydrantová síť nezvládala tak masivní odběr. S ohledem na bezpečnost zasahujících bylo po započetí hasebních prací místo našeho zásahu osvětleno pomocí osvětlovacícho stožáru z naší CAS. Po několika hodinách velmi intezivního hašení se podařilo požár lokalizovat. Díky tomu mohlo být rozhodnuto o přeskupení SaP, přičemž náš úsek byl zrušen. Během přeskupování jednotlivé jednotky provedli střídání zasahujících členů dle možností. Naše jednotka se přemístila do úseku č.2 kde pokračovala v hasebních pracech a to opět s využitím DT. Opět jme zde vytvořily dopravní vedení B s rozdělovačem a 2C útočné proudy se smáčedly. Použití smáčedel se ukázalo jako velmi efektivní a postupně se dařilo hořící i doutnající trosky uhasit. Nebezpečné a pádem ohrožující trámy ze střešní konstrukce byly za pomoci AŽ52 IVECO odřezávány pomocí motorové pily. Podobný osud potkal i štítovou zeď přiléhající k areálu autobusového nádraží, která byla opět s pomocí AŽ52 a PP-20 rozebrána. V 10:14h byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu, kde v 11:45h zásah ukončila a oznámila opět svoji akceschopnost. V době našeho odjezdu stále probíhali likvidační práce s účastí několika jednotek a to až do poledních hodin. Vzhledem k rozsáhlosti požáru byl postupně vyhlášen i třetí stupeň poplachu a na místě tak zasahovalo 15 hasičských jednotek s příslušnou technikou z Brna a zejména z okolí Hrušovan: mimo již zmiňovaných i CPS Brno Lidická, PS BVV, Hustopeče a JSDH Blučina, Žabčice, Přísnotice, Syrovice, Bratčice, Žatčany a Nosislav. Na místo byly ještě několikrát vyslány jednotky k dohašení skrytých ohnisek, které se objevili při dohlídce pracovníky postižené firmy. FOTO

 

 

 11.

 13.6.

  POŽÁR - POLNÍ POROST, TRÁVA

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

K dalšímu požáru trávy jsme vyjížděli v 17:11h do Rajhradu - místní části zvaná Močidla. Před námi na místo dorazila jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. Na příkaz VZ byl z obou vozidel natažen vysokotlaký proud a požár o rozloze cca 20x20m byl zlikvidován. Následně byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu, kam dorazila v 17:39h. 
 

 

 

  12.

 13.6.

  TECHNICKÁ POMOC – SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

 DA VW - T4 1+3

 Nedlouho po našem návratu z Rajhradu byl naší starostce nahlášen nález staré nevybuchlé munice z války poblíž tzv. Mlýnského náhonu na k.ú. Rajhrad. Jednotka proto po potvrzení nálezu byla vyslána v 18:59h k zabezpečení oblasti do doby příjezdu PČR a pyrotechnika. Na místě byla pomocí pásky vyznačena oblast se zákazem vstupu. Po příjezdu PČR byl ruční obranný granát z II světové války odvezen k likvidaci a jednotka se v 20:28h vrátila zpátky na hasičku.

 

 

   13.

 20.7.

 ZÁCHRANA OSOB, ZVÍŘAT - Z VODY - TC

 DA VW T-4 1+2

 K taktickému cvičení – záchraně dvou tonoucích osob pod splavem řeky Svratky v Rajhradicích jsme vyjížděli v 13:13h . Na místě v době našeho příjezdu byla přítomna jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO + přívěs se člunem a PS Slatina s RZA CHEVROLET. Po naší jednotce na místo dorazila jednotka PS Lidická s CAS 20 MAN spolu s vozidlem CAS 24 DENNIS s lektory na stáži z OUPO Brno a následně i CAS 20 MAN PS Slatina. Našim členům byl vydán VZ příkaz aby se vystojili do brodících kalhot a cca 150m po proudu řeky prohledávali tok řeky. Tato činnost byla prováděna do doby ukončení cvičení. V místě jezu příslušníci PS Židlochovice a PS Lidická pomocí člunů tonoucí osoby zachránili. Po ukončení cvičení byla jednotka odeslána zpět do Holasic, kam dorazila v 14:07h. FOTO

 

 

   14.

 16.8.

 POŽÁR – TRAFOSTANICE, ROZVODNY

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

  K požáru trafostanice v Rajhradicích v areálu ZD jsme byli KOPISem vysláni v 16:44h. Při našem příjezdu na místo události již prováděla průzkum budovy v těsné blízkosti transformátoru jednotka HZS PS Židlochovice, která dorazila s CAS 20 IVECO. VZ informoval VJ o situaci s tím, že došlo k výbuchu oleje transformátoru,jeho následnému plamenému hoření a to včetně okolního porostu . Naše jednotka zůstala v záloze na místě události stejně jako JSDH Blučina, která dorazila po našem příjezdu s CAS 24 L101. Po příjezdu pohotovosti fy. E-on bylo trafo odpojeno a požár byl likvidován. V 17:29h jsme se vrátili zpět na základnu. FOTO

 

 

   15.

31.8. 

  POŽÁR – POLNÍ POROST

 CAS 20 2500/0 - M2Z + DA VW – T4 1+4

 V 20:15h vyjížděla naše jednotka do Rajhradu, m.č. stará pošta, kde mělo dojít k požáru vozidla. Během jízdy na udané místo se místo i typ události změnili, neboť na místo události před námi dorazila jednotka HZS PS Židlochovice s TA-1 VW T-4 a CAS 20 IVECO. Po upřesnění jsme dorazili k požáru slámy na poli u staré státní silnice na Pohořelice. VZ nám po našem příjezdu vydal příkaz k doplnění vody do CAS PS Židlochovice a pomoci s ženijním nářadím hromadu hořící slámy rozhrabat. Na uhašení slámy bylo použito 1C proudu. Po lokalizaci a likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět v 21:03h.

 

 

 16.

 5.9.

  TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

 CAS 20 2500/0 M2Z 1+4

   V 16:30h vyjela jednotka na žádost KOPISu k odstranění větví po bouřce na silnici II/425 mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi. Místní jednotky byli u jiné události v obci Nosislav. Po příjezdu na místo události zde již byla přítomna hlídka PČR z OOP Židlochovice. Jednotka na místě vždy v jednom jízním pruhu odstranila popadané větve. Po dobu odklízení byla řízena kyvadlově doprava. Po očištění vozovky za místy vydatného deště jsme v 16:46h ukončili zásah a odjeli jsme zpět na základnu.

 
 

 

  17.

 5.9.

 DOPRAVNÍ NEHODA - SILNIČNÍ

 CAS 20 2500/0 M2Z 1+4

 Jednotka vracející se z předchozího zásahu dojela v 16:58h k místu dopravní nehody cyklistky mezi obcemi Vojkovice a Holasice. Na místě zraněné již pomáhali okolojedoucí řidiči. Našimi členy jí byla poskytnuta první pomoc a to až do příjezdu záchranné služby, která si zraněnou cyklistku převzala do péče. I zde jsme po dobu zásahu řídili dopravu. V 17:03h jsme po domluvě s hlídkou PČR z OOP Židlochovice místo předali a odjeli zpět na základnu, kam jsme dorazili v 17:05h.

 

 

   18.

26.9. 

   POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY

 CAS 20 2500/0 M2Z 1+6

 K požáru do Rajhradu v obytném komplexu Klášterní dvůr vyjela jednotka v 17:12h. Při našem příjezdu na místo události již na místě zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. Provedeným průzkumem byl zjištěn požár uskladněného uhlí ve sklepě této budovy. Vzhledem k tomu, že byli naměřeny nebezpečně vysoké hladiny CO2, bylo přikročeno k přirozenému odvětrání místnosti, kde bylo uhlí uskladněno a to otevřením poklopu násypky do přiléhající ulice. Kvůli množství uskladněneného uhlí byl na místo vyžádán i VČ s VEA MITSUBISHI OUTLANDER z CPS Brno - Lidická s termokamerou. Pomocí této kamery bylo lokalizováno místo požáru, které bylo po dohodě s majitelem objektu prolito 1C proudem s přimíšeným Pyrocoolem z naší výbavy. Po této činnosti byl zjištěn značný pokles teploty. Po několika kontrolách bylo zjištěna likvidace požáru a jednotky mohly být odeslány zpět na základny, kam jsme dorazili v 18:47h. FOTO

 

 

19.

  6.11.

  PLANÝ POPLACH - POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY

 CAS 20 2500/0 - M2Z 1+3

  K nahlášenému požáru u rodinného domu jsme byly vysláni v 9:21h do Rajhradic. Při našem příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO a CAS 32 T815, která prováděla průzkum. VZ vydal jednotce příkaz zůstat v záloze na místě události. Posléze byla událost klasifikována jako planý poplach, neboť se jednalo o neohlášené pálení. Na místo byly vyslány i JSDH Brno – Chrlice s CAS 20 MAN a JSDH Blučina s CAS 24 L101, které taktéž zůstali v záloze a PČR z OO Rajhrad. Po zpracování dokumentace byly jednotky odeslány VZ zpět na základny, kam jsme dorazili v 9:56h.

 


 

 

 

  20.

 23.11.

 POŽÁR – ODPAD, SKLÁDKA

 CAS 20 2500/0 – M2Z + EGM 60  1+1

  Další požár nám byl nahlášen krátce po páté hodině ráno. Jednotka vyjela v 5:12h do Rajhradu na ulici Syrovickou, kde nás krátce po zahájení průzkumu lokality kontaktoval oznamovatel, který upřesnil místo požáru. Ve stejné době se k naší jednotce připojila i jednotka HZS PS Židlochovice s CAS 20 IVECO. Vzhledem k tomu, že požár byl v uzavřené části zahrad, bylo nutno odstřihnout pomocí převodových kleští visací zámek z brány. Po dojezdu k místu události byl zjištěn požár uskladněného stavebního dřeva, kompostu na ploše cca 5x3m a požár ohrožoval i přilehlou zahradní kůlnu. Bylo proto na příkaz VZ z naší CAS nataženo vedení dvou vysokotlakých proudů k hašení. Pro bezpečnost v místě zásahu bylo místo nasvětleno pomocí osvětlovacího stožáru napájeného EC taktéž z našeho vozu. Doplňování vody provedla cisterna ze Židlochovic. Vzhledem k spotřebě vody na hašení požáru byly na místo vyžádány posilové jednotky PS Pohořelice s CAS 20 MAN, PS Brno BVV s CAS 32 T815 a JSDH obce Syrovice s CAS 32 T148 a TA-1 VW Transporter. Hašení požáru probíhalo částěčně v IDP. Po likvidaci požáru byly jednotky odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli v 7:03h.

 

Datum vložení: 1. 12. 2011 13:38
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 13:39
Autor: Lenka Ungrová

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa