Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

2013

1) 7.1. 2013 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - VOJKOVICE

 • Popis události: K požáru budovy nás vyslalo KOPIS v 2:02h do obce Vojkovice na ulici Rajhradskou. Při našem příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka PS Židlochovice pomocí 1C proudu. Po nahlášení VZ nám byl vydán příkaz vytvořit 2C proud s cílem lokalizovat požár chaty ze západní strany. Vzhledem k tomu, že celá chata o rozměrech cca 6x6m byla zabezpečena proti vniknutí cizích osob mřížemi,bylo nutné je překonávat. Naše jednotka měla zásah usnadněný, neboť mříž již nebyla na svém místě. Současně se započetím hašení byl odpojen přívod el. energie. Po dojezdu dalších jednotek byl požár lokalizován a bylo provedeno vniknutí do objektu. Krátce poté byla nalezena osoba bez známek života.
 • Naše jednotka byla posléze rozdělena na dvě skupiny – jedna v dýchací technice prováděla rozebírání zasažené střešní konstrukce a vynášení materiálu z budovy, druhá prováděla dopravu vody do CAS PS Židlochovice. Po jejím vyčerpání odjela doplnit vodu do Holasic. 
 • Po likvidaci požáru jsme se krátce před půl šestou vrátili zpět do Holasic. FOTO
 • Na místě další jednotky:PS Brno-Lidická, PS Brno-Líšeň, JSDH Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, PA-90
 • Počet hasičů: 1+4

2) 10.1. 2013 POŽÁR - SKLADOVACÍ A VÝROBNÍ HALY - MODŘICE

 • Popis události: Závada na elektroinstalaci způsobila požár chladírenské haly v areálu fy. Jihočeská drůbež Vodňany. Protože již při cestě jednotek z I. st. požárního poplachu byl viditelný hustý dým, byl VZ vyhlášen i II. st. poplachu. V rámci tohoto stupně vyjela v 11:01h i naše jednotka. Na místě v době našeho příjezdu zasahovali jednotky z I.st.PP a sjížděli se jednotky posilové. VZ určil jednotce zůstat v záloze na místě události. Vzhledem k tomu, že na chlazení skladu bylo použito čpavku, bylo neustále měřeny koncentrace tohoto media, zda neuniká. Po lokalizaci a likvidaci požáru ve skladu jsme byli v rámci redukce sil a prostředků odesláni zpět na základnu, kam jsme dojeli v 11:49h. I po našem odjezdu však na místě zůstali jednotky, které dohlíželi na spouštění technologie chlazení. Během zásahu bylo z postiženého okolí evakuováno více než 350 osob. Předběžná škoda byla vyčíslena vyšetřovatelem HZS JmK na 5 mil. Kč. FOTO
 • Na místě další jednotky: HZS PS Brno-Lidická, PS Brno-St. Lískovec, PS Brno-Líšeň, PS BVV, PS Židlochovice, ŠS Tišnov, KrŘ HZS JmK, JSDH Brno-Chrlice, JSDH Brno-Bohunice, JSDH Ořechov.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z Počet hasičů 1+3

3) 27.1. 2013 PLANÝ POPLACH – POŽÁR - RAJHRAD

 • Popis události: Jednotka byla v 22:31h vyslána KOPIS k požáru signalizovaného EPS v areálu Památníku písemnictví v Rajhradě. Při našem příjezdu zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. VZ rozhodl o ponechání naší jednotky v záloze. Po provedeném průzkumu byla zjištěna závada na jednom z čidel EPS a událost tak byla překvalifikována na planý poplach. Do Holasic se jednotka vrátila v 23:08h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

4) 16.3. 2013 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA - OPATOVICE
 • Popis události: K prvnímu požáru trávy jsme vyjížděli do Opatovic v 14:19h. Při našem příjezdu zde již zasahovala jednotka z Blučiny pomocí jednoduchých hasebních prostředků a 1 VT proudu. I naše jednotka provedla stejnou činnost a požár o velikosti cca 20x20m byl lokalizován a následně likvidován. Jednotka se následně vrátila zpět do Holasic v 14:55h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

5) 16.3. 2013 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA – ŽIDLOCHOVICE
 • Popis události: Souběžně s předchozí událostí vyjížděli jednotky několik minut předtím i do Židlochovic na kopec Výhon. Zde hořela tráva a to na ploše cca 200x100m. Část naší jednotky se v té době nacházela na cyklickém školení v obsluze motorových pil na stanici v Židlochovicích tam vyjela taktéž. Na místě pomohla povolaným jednotkám z 1.st. poplachu s likvidací požáru pomocí JHP a zádového postřikovače. Po dohašení a sbalení materiálu přejela v 14:50h naše jednotka spolu s ostatními k dalšímu požáru ve stejné lokalitě, který byl zjištěn během zásahu.
 • Další jednotky na místě události: HZS PS Židlochovice, PS Pohořelice, JSDH Židlochovice, Hrušovany u Brna
 • Technika: DA - L1
 • Počet hasičů: 1+2

6) 16.3. 2013 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA - ŽIDLOCHOVICE
 • Popis události: Po příjezdu na místo v 14:52h doplnili 2 členové osádku VEA JSDH Židlochovice a provedli průzkum okolí. Následně se zapojili do likvidačních prací pomocí zádových postřikovačů. Požár zasáhl plochu cca 300x330m. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na stanici do Židlochovic v 16:14h.
 • Další jednotky na místě události: HZS PS Židlochovice, PS Pohořelice,PS BVV, JSDH Židlochovice, Hrušovany u Brna FOTO
 • Technika: DA - L1
 • Počet hasičů: 1+2

7) 18.3. 2013 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU - RAJHRAD
 • Popis události: Jednotka byla v 21:47h vyslána k odstranění stromu hrozícího pádem na ulici Husova v Rajhradě. Po příjezdu na MU byl průzkumem zjištěn strom, jenž byl pokryt silnou vrstvou těžkého mokrého sněhu, který napadl.Větve stromu byly vychýleny ale nebylo zjištěno jiné poškození. Bylo proto VJ rozhodnuto o nasazení nastavovacího žebříku z něhož se sníh pomocí trhacího háku ze stromu oklepe. Během přípravy k provedení zásahu se na místo dostavila jednotka PS Židlochovice. Po předání místa zásahu bylo využito teleskopické tyče, jimž je tato jednotka vybavena. Po provedení této činnosti byla provedena kontrola stavu stromu a následně byly jednotky odeslány na základny, kam jsme dojely v 22:30h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

8) 23.3. 2013 TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU - HOLASICE
 • Popis události: Jednotka byla v 15:15h vyslána starostkou obce Holasice k odstranění stromů na ulici Brněnská, kde došlo k poškození korun silnou pokrývkou těžkého mokrého sněhu v předchozích dnech. Po příjezdu na místo bylo zjištěno silné poškození u třech borovic o výšce cca 5-8m. Bylo proto použito motorové pily a poškozené stromy byli postupně pokáceny a rozřezány. V době kácení byla průběžně na nezbytnou dobu zastavena doprava na přilehlé komunikaci II/425 ve směru na Brno. Po ukončení zásahu se jednotka v 16:59h vrátila zpět na základnu.
 • Technika: DA - L1, H-345e
 • Počet hasičů: 1+3

9) 11.4. 2013 PLANÝ POPLACH - POŽÁR – RAJHRAD
 • Popis události: Jednotka byla v 12:13h vyslána KOPIS k nahlášenému požáru trávy na ulici Komenského v Rajhradě. Jednotka byla při výjezdu k místu události odvolána, neboť se jednalo o nenahlášené pálení trávy a událost byla vyhodnocena jako planý poplach.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

10) 25.4.2013 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - RAJHRAD
 • Popis události: K nahlášenému požáru osobního vozidla na LPG byla jednotka vyslána KOPIS v 19:51h do Rajhradu na ul. Dudíkovu. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice, která měla požár osobního vozidla Fiat Marea Weekend lokalizovaný pomocí VTP se smáčedlem. Velitel zásahu určil jednotce zkontrolovat nádrž na LPG a uzavřít  hlavní ventil z této nádrže. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána v 20:45h zpět do Holasic.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA - L1
 • Počet hasičů: 1+6

11) 4.6. 2013 TC- POŽÁR – OBCHODNÍ  PRODEJNY, PŘÍRUČNÍ SKLADY - HOLASICE
 • Popis události: Jednotka vyjela k taktickému cvičení na pokyn KOPIS JmK do naší obce na ulici Brněnskou 289 v 9:12h. Na místě při našem příjezdu zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice ze severní strany s 1C proudem do prostor zasaženého skladu stavebnin, kde měl dle plánu cvičení vypuknout požár uskladněných palet. VZ určil jednotce vytvořit útočné vedení 2C do prostoru skladu stavebnin z jižní strany. Dva členové jednotky určení zasahovat vně budovy skladu byli vybaveni dýchací technikou. Zbylí členové jednotky vytvořili dopravní vedení z naší CAS do CAS PS Židlochovice. Další povolané jednotky JSDH měst Židlochovice a Hrušovany u Brna prováděli dálkovou dopravu vody do naší CAS z místní požární nádrže. JSDH Židlochovice navíc vytvořila C proud na střechu zasaženého skladu. Po zdárném zdolání požáru a ukončení cvičení proběhlo vyhodnocení, prohlídka objektů a následně byly jednotky odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli v 10:08h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, PA-90
 • Počet hasičů: 1+3

12) 22.6. 2013 TECHNICKÁ POMOC – OSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU -RAJHRAD
 • Popis události: V 8:00h ráno byla jednotka vyslána KOPIS k nahlášenému požáru skladu firmy Hartmann-Rico na ulici Stará Pošta v Rajhradě. Jednotka na místo přijela po jednotce HZS PS Židlochovice. VZ oznámil VJ skutečnost, že se jedná o technickou závadu, která spustila EPS a odeslal jednotku zpět na základnu, kam jsme dorazili krátce před půl devátou.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

13) 22.6. 2013 TECHNOLOGICKÁ POMOC – PROVZDUŠNĚNÍ VODY - RAJHRADICE
 • Popis události: Jednotka vyjela na žádost starosty obce Rajhradice k nahlášenému úhynu ryb v nádrži Bajtlák  v téže obci na ul. Za kapličkou v 12:10h. Po příjezdu na místo jsme byli kontaktováni zástupcem obce, zástupcem ŽP ORP Židlochovice a zástupcem místního  rybářského svazu. Dle sdělení již na místě zasahovaly jednotky HZS PS Židlochovice a CHL Tišnov, které naměřili nízkou hladinu kyslíku ve vodě, čímž došlo k úhynu ryb. Bylo proto požádáno o nasazení čerpadel a provzdušnění vody v nádrži s cílem zvýšit hladinu kyslíku na dostatečnou úroveň. VJ rozhodl o nasazení plovoucího čerpadla Niagara a proudového čerpadla Heron s 2C proudy. Hladina byla tímto způsobem provzdušňována  cca 2,5h. Po ukončení tetéto činnosti bylo místo předáno zástupci MRS a jednotka se v 15:15h vrátila zpět do Holasic. Pozdějšími rozbory bylo zjištěno, že viníkem je chlór, který se dostal do rybníku. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA –L1, PLČ Niagara, PČ Heron
 • Počet hasičů: 1+3

14) 25.6. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY - RAJHRADICE
 • Popis události: Na stejné místo jsme byli vysláni KOPISem v 6:36h. Na místě jsme průzkumem zjistili, že rybník je po vydatných deštích zcela naplněn a dochází k jeho drobnému přelivu v západní části do zahrad u RD. Vzhledem k očekáváným srážkám a předpokladu dlouhodobějšího čerpání bylo prostřednictvím KOPIS požádáno o vyslání posilových jednotek SDH Blučina a PS Židlochovice. Po příjezdu jednotky HZS bylo místo události předáno. Bylo rozhodnuto o pokračování vytváření dopravního vedení B do meliorační strouhy (již obvyklé čerpání do kanalizace nabylo možné z důvodu zvýšené hladiny řeky Svratky a uzavřené klapce u výpusti), které naše jednotka započala, a to na vzdálenost cca 500m a o prozatímním čerpání pomocí výkonného čerpadla IRIS JSDH Blučina. Vzhledem k objemu vody bylo vyžádáno o Mobilní Čerpací Stanoviště (MČS) z PS Lidická. Do jejího příjezdu a zprovoznění byla řízena doprava přes ulici Hlavní, kudy bylo vedeno dopravní vedení. Po zprovoznění MČS byla doprava na této silnici uzavřena zcela. Několika hodinovým čerpáním bylo dosaženo snížení hladiny o cca 1m v.s. a vytvořila se dostatečná rezerva pro další případnou vodu. Čerpání bylo v cca 18:30h ukončeno a na místo byly povolány jednotky SDH Židlochovice a Žabčice pro pomoc při balení použitého dopravního vedení. Jednotka bylo po ukončení činnosti odeslána v 21:03h zpět na základnu. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA –L1, PČ Niagara
 • Počet hasičů: 1+8

15) 8.7. 2013 PLANÝ POPLACH – POŽÁR - RAJHRADICE
 • Popis události: K dalšímu výjezdu do Rajhradic vyjela jednotka v 7:30h na ulici U Sýpky, kde byl spatřen hustý bílý dým z areálu fy.Agroservis. Při našem příjezdu na místo zde již zasahovali jednotky HZS PS Židlochovice, ŠVZ HZS Brno a JSDH Blučina. VZ oznámil jednotce, že se jednalo o odpouštění  neškodného plynu z autocisterny, které se v areálu plní. Událost byla překvalifikována na planý poplach a jednotky byly VZ odeslány na základny. Do Holasic jsme se vrátili v 7:55h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

16) 12.8. 2013 POŽÁR – POLNÍ POROST - RAJHRADICE
 • Popis události: K požáru strniště o velikosti 7 metrů čtverečních nás vyslalo KOPIS v 14:23h opět do Rajhradic. V době našeho příjezdu zde zasahovala jednotka PS Židlochovice s 1VTP a hasila požár o rozloze 100x100m! v jeho východní části, nám VZ určil zasáhnout v západní  a severní  části požářiště a to pomocí VTP a ženijního nářadí s cílem zamezit rozšíření požáru na vedlejší strniště a břeh Ivanovického potoka. Jednotka SDH Blučina byla po příjezdu nasazena mezi již zasahující jednotky v jižní části opět s pomocí  1VTP. Vzhledem k silným poryvům větru bylo požádáno 2x CAS 32 ze stanic Pohořelice a Brno-Lidická. Tyto CAS byly po příjezdu použity na prolití požářiště o velikosti cca 200x150m. Po likvidaci požáru byly jednotky odeslány zpět na základnu, kam jsme dorazili v 16:09h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

17) 19.8. 2013 POŽÁR – POLNÍ POROST - HOLASICE
 • Popis události: Po mnoha letech byla jednotka povolána v 12:09h k požáru na katastr svého zřizovatele, tedy do Holasic . Jednotka vyjela postupně s oběma vozy do lokality Louky, kde jsme provedeným průzkumem odhadli plochu strniště zasaženou požárem na 100x30m. VJ určil zasáhnout oběma vysokotlakými proudy a ženijním nářadím na západní straně požářiště. Po příjezdu jednotky HZS PS Židlochovice VJ předal velení VD HZS. Tato jednotka nasadila taktéž VTP na východní straně hořícího strniště. Následně byl požár lokalizován. Na místo se dostavila také jednotka SDH Židlochovice, která dohasila jižní stranu strniště. Po likvidaci požáru byly jednotky VZ odeslány zpět na základny, kam jsme dorazili po doplnění vody v 12:57h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z ,  DA - L1
 • Počet hasičů: 1+5

18) 19.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU - RAJHRAD
 • Popis události: Krátce před 19h se prudce změnilo počasí – silné dusno a teplo vystřídala bouřka se silným nárazovým větrem. Již v 19:11h jsme byli vysláni do Rajhradu na ulici Městečko k spadenému stromu na dům. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že cca 20m vysoký smrk je spadený před domem a jeho koruna je částečně na vedle stojícím domě ve vlastnictví města Rajhrad. Při pádu, který naštěstí nikoho nezranil, jen těsně minul před domem zaparkovaný osobní vůz. ZVJ  rozhodl o nasazení JMP a strom postupně rozřezat. Během zásahu se na MU dostavila jednotka HZS PS Brno-Lidická jejíž velitel si převzal velení. Jednotka pak pomáhala při odstraňování větví a pomáhala opravit poškozenou střechu na obecní budově i RD. Po ukončení zásahu se jednotka přesunula k dalšímu zásahu do Holasice 19:51h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 - S2Z,  DA - L1, H-345e
 • Počet hasičů: 1+5

19) 19.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU - HOLASICE
 • Popis události: Souběžně s předchozím zásahem jsme byli informováni o větrem poškozeném stromu na ulici Na zahrádkách, který zůstal nahnutý nad silnicí. Dva členové před výjezdem s DA do Rajhradu provedli zabezpečení okolí místa pomocí vytyčovací pásky a zajistili informování obyvatel prostřednictvím obecního rozhlasu. Po ukončení zásahu v Rajhradě se naše jednotka přesunula a na místě ZVJ rozhodl o nasazení JMP a odstranění stromu. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu v 20:53h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA - L1,H-345e
 • Počet hasičů: 1+3

20) 19.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU - RAJHRAD

 • Popis události: Po ukončení zásahu u spadeného stromu jsme v 19:55h se přesunuli  k další události v Rajhradě, konkrétně na žádost starosty města jsme provedli společně obhlídku poškozené střechy budovy MěÚ. Zde bylo zjištěno, že došlo k poškození na několika místech, pod kterými vedou veřejné komunikace a chodník. Z bezpečnostních důvodů jsme chodník kolem úřadu ohraničili páskou a poškozenou střechu na nejvíce poškozeném místě provizorně opravili pomocí náhradních tašek. V 20:30h jsme opravu ukončili.
 • Technika: DA - L1
 • Počet hasičů: 1+1

21) 19.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING - RAJHRAD
 • Popis události: Po ukončení zásahu na budově MěÚ Rajhrad jsme na žádost zástupců města provedli monitoring  po katastru města Rajhrad. Během této činnosti jsme odstranili silnou větev spadenou na chodník v ulici Klášter, která částečně zasahovala i do vozovky. Během monitoringu bylo zjištěno několik menších škod, které si město zajistilo samo druhý den. Jednotka se po ukončení činnosti vrátila zpět na základnu v 20:58h
 • Technika: DA - L1
 • Počet hasičů: 1+1

22) 20.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU - HOLASICE
 • Popis události: I druhý den byli zjišťovány škody v naší obci z předchozího dne. Dopoledne jednotky HZS odstranili dva stromy padlé na RD v ulici ČSA. Nám bylo prostřednictvím místostarosty obce nahlášeno odstranění dalšího stromu na stejné ulici v 15:15h. Po příjezdu na MU byl zjištěn suchý ořech jenž při bouři utrpěl škody a byl nebezpečný pro své okolí. Bylo VJ rozhodnuto o nasazení JMP a skácení stromu. Během příprav na skácení se na MU dostavila jednotka HZS PS Židlochovice, jejíž velitel si převzal velení a potvrdil příkaz o skácení stromu, které bylo vzápětí provedeno. Jednotka HZS se posléze vrátila zpět na základnu a my jsme provedli rozřezání stromu na menší části pro snadnější manipulaci. Poté se jednotka vrátila v 16:59h zpět na hasičku.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z,DA - L1, H-345e
 • Počet hasičů: 1+4

23) 29.8. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU - HOLASICE
 • Popis události: Na žádost obce jsme vyjeli v 16:34h k odstranění suchého smrku na ul. Václavskou v naší obci. Po příjezdu na udané místo jsme průzkumem zjistili cca 15m vysoký uschlý smrk. VJ rozhodl o použití MŘP a zabezpečení dopadové plochy členy ZJ proti vstupu osob. V průběhu kácení se na místo dostavila jednotka HZS PS Židlochovice, jejíž VD se obeznámil se situací. Po pokácení stromu se jednotka HZS vrátila zpět na základnu a naše jednotka pokácený strom rozřezala a místo uklidila. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila v 18:07h zpět na hasičku.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z DA - L1 , H-345e
 • Počet hasičů: 1+6

24) 29.9. 2013 PLANÝ POPLACH – POŽÁR - RAJHRAD
 • Popis události: Signalizace EPS v budově supermarketu TESCO v Rajhradě byla důvodem  výjezdu jednotky v 6:20h. Při našem příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. Průzkumem bylo zjištěno že došlo ke spuštění čidla EPS kvůli kouři ze spáleného pečiva v pekárně  supermarketu. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach a jednotky se vrátily na základny – ta naše v 6:40h
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z,DA - L1
 • Počet hasičů: 1+5

25) 19.10. 2013 PLANÝ POPLACH – POŽÁR - RAJHRAD
 • Popis události: Další výjezd na signalizaci EPS, tentokrát v prostorách rajhradského kláštera – Památníku písemnictví, byla důvodem  výjezdu jednotky v 2:39h. Při našem příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. Po nás se na místo ještě dostavili hlídky PČR. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo ke spuštění čidla EPS, pravděpodobně po prováděných pracích na nové expozici. Událost byla opět vyhodnocena jako planý poplach a jednotka se vrátila na základnu  v 3:08h.
 • Technika: DA – L1
 • Počet hasičů: 1+6

26) 23.11. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANÉNÍ STROMU - HOLASICE

 • Popis události: K odstranění stromu, který byl odbornou osobou označen jako nebezpečný, vyjela jednotka na žádost starostky obce do Holasic na ul. Brněnskou v 11:36h. Po příjezdu na místo bylo místo kácení zabezpečeno a po příjezdu jednotky HZS byl strom pokácen. Na dobu nezbytně nutnou byla zastavena doprava na přilehlé silnici II/425. Po odstranění stromu a úklidu komunikace se jednotka v 12:41h vrátila zpět na základnu.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, H-345e
 • Počet hasičů: 1+5

27) 28.11. 2013 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU - VOJKOVICE
 • Popis události: K nahlášenému požáru trafostanice vyjela jednotka v 18:59h do Vojkovic na ul. Vodní. Při našem příjezdu byla na místě již jednotka HZS PS Židlochovice a souběžně s námi přijel i pracovník pohotovosti E-onu. VZ ponechal jednotku v záloze na místě události. Po provedeném průzkumu a konzultaci s pracovníkem E-on byla událost překvalifikována a na místě zůstala jen jednotka HZS PS Židlochovice. Ostatní jednotky byly odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli v 19:11h.
 • Na místě další jednotky:  JSDH Židlochovice
 • Technika: CAS 20 2500/0-S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Záchranný kruh

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa