Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

2014

1) 25.1. 2014 TECHNICKÁ POMOC – POŽÁRNÍ ASISTENCE - HOLASICE

 • Popis události: K  asistenci u pálení klestí v Holasicích v lokalitě Býčí louka vyjela v 9:05h jednotka na požádání starostky obce. Na místě jsme vykonali dozor při pálení hromady o rozměrech cca 3x12m.  Na místě s námi spolupracovala JSDH ze Syrovic s CAS 32 T148. Po částečném shoření hromady byla zbývající část a okolí důkladně prolito. Jednotka se vrátila na hasičku v 14:00h
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA-L1
 • Počet hasičů: 1+8

2) 25.2. 2014 POŽÁR  – LESNÍ POROST - RAJHRAD

 • Popis události: K požáru vrby vyjela jednotka do Rajhradu u mostku v ulici Na Aleji v 17:01h. VJ po příjezdu na místo události  průzkumem zjistil požár samostatně stojící vrby, která byla do výšky cca 4m zasažena plamenným hořením. VJ rozhodl o nasazení VT proudu z CAS. V průběhu zásahu se na místo dostavila i jednotka HZS ze Židlochovic, jejíž velitel si přebral velení a zároveň ponechal jednotku HZS v záloze na MU.  Po lokalizaci a likvidaci požáru  se jednotka vrátila na základnu v 17:26h. 
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA-L1
 • Počet hasičů: 1+8

3) 9.3. 2014 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANÉNÍ STROMU - HOLASICE

 • Popis události: Jednotka na žádost obce provedla ořez 4 topolů na nám. RA u pomníku. Po ukončení ořezu jsme provedli pokácení několika menších planých ovocných stromů a náletových křovin u garáží na ul. Palackého. Kácení probíhalo od 9h až do 13h kdy bylo kácení ukončeno. Následně proběhla údržba použitých pil.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, H-345e, H-372XP
 • Počet hasičů 1+4

4) 26.3. 2014 POŽÁR – ODPAD, SKLÁDKA - SYROVICE
 • Popis události: K nahlášenému požáru u Rajhradu vyjela jednotka v 2:18h. Při příjezdu na místo zde zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice s 1 VTP. VJ bylo po  nahlášení VZ určeno, aby naše jednotka  pomocí ženijního nářadí  částečně odkryla v místech hoření hromadu hnoje rozhrnula umožnila tak účinněji zasáhnout. Vedle stojící stoh slámy nebyl zasažen. Po zjištění majitele a jeho příjezdu byly hasební práce ukončeny a majitel si místo převzal. Do Holasic jsme se vrátili v 3:33h.
 • Technika: CAS 20 2500/0-S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

5) 29.3. 2014 POŽÁR – POLNÍ POROST, TRÁVA - RAJHRADICE
 • Popis události: Požár u cyklostezky v Rajhradicích nám byl nahlášen v 20:26h. V době našeho příjezdu zde již zasahovaly jednotky HZS a SDH ze Židlochovic, neboť událost byla původně nahlášena v Opatovicích. VZ určil VJ hořící hromadu slámy a rostlinného odpadu rozhrabat pomocí ženijního nářadí a doplnit CAS JSDH Židlochovice z jejichž vozu byl natažen 1C proud k hašení požáru. Po příjezdu majitele a likvidaci požáru bylo místo předáno a jednotka se vrátila zpět na základnu v 21:24h.
 • Technika: CAS 20 2500/0- S2Z, DA – L1
 • Počet hasičů: 1+6

6) 4.4. 2014 POŽÁR  – LESNÍ POROST - RAJHRAD
 • Popis události: K další hořící vrbě v Rajhradě vyjela naše jednotka v 23:21h. Jednalo se o stejnou lokalitu jako u předešlého požáru a při našem příjezdu měla jednotka HZS PS Židlochovice požár lokalizovaný. VZ určil zůstat v záloze na místě události. Po likvidaci požáru se jednotka v 23:42h vrátila zpět na základnu.
 • Technika: CAS 20 2500/0- S2Z
 • Počet hasičů: 1+6

7) 8.4. 2014 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - SYROVICE
 • Popis události: K nahlášenému požáru mezi Rajhradem a Syrovicemi vyjela jednotka v 20:47h. Během cesty na udané místo bylo místo události upřesněno k obci Syrovice. Jednotka však již v době upřesnění byla nedaleko místa původně ohlášeného. Provedla proto průzkum dané lokality a přesunula se na nově udané místo v k.ú. Syrovice. Příjezd na místo zásahu byl ztížen zúženým jízdním profilem – větve stromů a keře, které poškodili lak na vozidle. Na místě události v době našeho příjezdu byla místní jednotka ze Syrovic, která zasahovala pomocí 1C proudu u požáru nástavby na vozidlo AVIA, které sloužilo jako chatka  a jednotka HZS PS Židlochovice.  Požár byl v době našeho příjezdu lokalizován. Naše jednotka byla VZ ponechána v záloze, po likvidaci požáru byla  spolu s jednotkou ze Syrovic vyslána v 21:53h k prověření  námi zpozorovanému požáru hnojiště na k.ú. obce Syrovice.  
 • Technika: CAS 20 2500/0-S2Z, DA – L1
 • Počet hasičů: 1+8

8) 8.4. 2014 POŽÁR – ODPAD, SKLÁDKA - SYROVICE
 • Popis události: Jednotka spolu s JSDH Syrovice přejela v 21:53h od předchozí události k prověření požáru hnojiště na k.ú. obce Syrovice. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno několik ložisek, které vykazovaly známky zahoření. O této skutečnosti byl informován VD PS Židlochovice, který se nacházel u předchozí události. VJ nařídil zasáhnout pomocí 1C proudu z CAS jednotky ze Syrovic a ženijním nářadím místa rozhrabat. O situaci byl informován i zástupce vlastníků. Po dojezdu jednotky HZS PS Židlochovice bylo místo události předáno a zástupce vlastníků byl upozorněn na vzniklou situaci. Před odjezdem jednotek bylo použito lafety na dohašení dalšího ložiska a posléze jsme odjely zpět na základny, kam jsme dorazili v 23:06h.
 • Technika: CAS 20 2500/0-S2Z , JT-1250
 • Počet hasičů: 1+4

9) 3.6. 2014 POŽÁR  - POLNÍ POROST, TRÁVA - RAJHRAD
 • Popis události: K nahlášenému požáru trávy vyjela jednotka v 11:54h do Rajhradu na ulici Stará pošta. Na místě v době příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. VZ po nahlášení dojezdu VJ ponechal  naši jednotku v záloze na MU, neboť požár trávy na ploše cca 20x2m byl již lokalizován. Po jeho likvidaci se jednotka v 12:13h vrátila zpět do Holasic. 
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

10) 7.6. 2014 POŽÁR  – KONTEJNER, ODPAD – POPOVICE
 • Popis události: K dalšímu požáru vyjela jednotka v 18:41h do Popovic. Při našem příjezdu prováděla jednotka HZS ze Židlochovic průzkum na MU. Po nahlášení ponechal VZ naši jednotku v záloze. Jednotka HZS prováděla ochlazování 2kg PB láhve a její průběžné měření termokamerou. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila v 19:26h na základnu. Požár byl bez zranění. 
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z

Počet hasičů: 1+3


11) 14.6. 2014 POŽÁR  –  LESNÍ POROST – RAJHRAD
 • Popis události: Požár stromu u náhonu řeky Svratky v Rajhradě, m.č. Čeladice, byl důvodem dalšího výjezdu v 18:55h. Na místě v době příjezdu již prováděla průzkum jednotka HZS ze Židlochovic, která následně použila 1 VTP k hašení pomocí nastavovacího žebříku. Naše jednotka prováděla v součinnosti s jednotku HZS přípravné práce k pokácení stromu , neboť jeho stav byl velmi špatný a byl nebezpečný pro okolí. Po jeho pokácení byl požár dohašen a jednotky byly odeslány zpět na své základny.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA – L1, H-345e
 • Počet hasičů: 1+7

12) 23.6. 2014 POŽÁR  - POLNÍ POROST, TRÁVA - RAJHRAD
 • Popis události: K nahlášenému požáru trávy u žel. trati vyjela jednotka v 00:49h do Rajhradu na ulici Masarykovu. Na místě v době příjezdu již zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice. VZ po nahlášení dojezdu VJ nařídil jednotce provést průzkum lokality ve směru na Holasice. Při průzkumu jednotka HZS našla místo požáru o rozloze cca 2x3m. Naše jednotka pomocí zádového postřikovače požářiště dohasila a po likvidaci se jednotka v 01:13h vrátila zpět do Holasic. 
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z , DA – L1
 • Počet hasičů: 1+7

13) 4.7. 2014 POŽÁR  - POLNÍ POROST, TRÁVA - VOJKOVICE
 • Popis události: V 10:33h vyjela jednotka k nahlášenému požáru o rozsahu 50m2 u žel. zastávky obce Vojkovice. Během jízdy bylo upřesněno, že požár zasáhl větší plochu přiléhající k železnici ve směru na Břeclav a začíná již na pomezí katastru Holasic a Vojkovic. Jednotka se na MU připojila k jednotce HZS PS Židlochovice a prováděla hašení trávy a keřů na náspu trati pomocí VTP. Vzhledem k rozsahu požáru i neustále se doplňujícím informacím o zasažených místech a povětrnostním podmínkám  byl postupně vyhlášen poplach 22 jednotkám HZS a SDH. Naše jednotka pokračovala  v hašení náspu a navíc i zasaženého pole s obilím, do kterého se vlivem větru požár přenesl. Tento požár se nám  podařilo usilovným hašením pomocí VTP a lafety udržet na ploše cca 10x 25m a následně i uhasit. Jednotka se po vyprázdnění nádrže s vodou přesunula do Vojkovic  na čerpací stanoviště. Po doplnění hasiva se jednotka vrátila zpět na místo zásahu a na příkaz nového VZ ( VD HZSp SŽDC) prováděla dohašení požářiště. Po likvidaci požáru se jednotka přesunula v 12:09h do Holasic k doplnění vody a na příkaz KOPIS zůstávala v záloze pro případ jiné události.
 • Požár byl nakonec nahlášen podél trati od Holasic až po Šakvice na Břeclavsku. Jednotlivá místa požáru pomáhal vyhledávat vrtulník letky PČR. Požáry pravděpodobně způsobil jeden z vlaků.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+2

14) 7.8. 2014 PLANÝ POPLACH – POŽÁR – ODPAD, SKLÁDKA
 • Popis události: Nahlášený požár odpadu u dálnice D2 u Rajhradic byl příčinou dalšího výjezdu jednotky v 9:02h. Na místě byla v době příjezdu jednotka HZS PS Židlochovice. VZ oznámil jednotce, že se jedná o planý poplach a odeslal jednotku zpět do Holasic, kam jsme dorazili v 9:30h.
 • Technika: DA – L1
 • Počet hasičů: 1+4

15) 4.9. 2014 POŽÁR  - ODPAD, SKLÁDKA - RAJHRAD
 • Popis události: V 19:21h vyjela jednotka k nahlášenému požáru odpadu do Rajhradu u Pitrova mostu. Na místo jsme dorazili současně s jednotkou HZS PS Židlochovice. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno že se jedná o nehlídané nenahlášené pálení sena na ploše cca 2x1m. Na příkaz VZ byl na likvidaci ohniště nasazen zádový postřikovač. Po uhašení zbytků ohniště byly jednotky odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli v 19:45h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

16) 21.9. 2014 PLANÝ POPLACH – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - POPOVICE
 • Popis události: K nahlášenému požáru chaty u Popovic vyjížděla jednotka v 19:10h k silnici R52. Jednotka provedla průzkum podél udaného místa a to až do města Modřice – zahrádkářské kolonie s negativním výsledkem. Jednotka počkala na dojezd jednotky HZS PS Židlochovice a VJ informoval o zjištěném stavu VZ. Po přehodnocení události na planý poplach byly jednotky odeslány zpět na základny. Do Holasic jsme dojeli v 19:44h.
 • Technika: CAS 20 2500/0- S2Z, DA – L1
 • Počet hasičů: 1+6

17) 1.10. 2014 PLANÝ POPLACH - POŽÁR – EPS - RAJHRAD 
 • Popis události: K požáru hlášenému pomocí EPS vyjížděla jednotka v 01:29h do Rajhradu, ul. Stará pošta do areálu VGP parku. Na místo jsme dojeli po jednotce HZS PS Židlochovice. VZ určil zůstat v záloze na místě zásahu do vyloučení příznaků hoření. K tomu došlo krátce po 02:00h a jednotka se mohla vrátit zpět do Holasic, kam jsme dorazili o 5 min. později
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

18) 10.11. 2014 PLANÝ POPLACH – POŽÁR – EPS - RAJHRAD
 • Popis události: Další požár hlášený systémem EPS v Rajhradském památníku písemnictví byl důvodem výjezdu jednotky v 6:04h . Na místě v době našeho příjezdu začala jednotka HZS Židlochovice provádět průzkum vně objektu. VZ ponechal naši jednotku v záloze na místě události do vyloučení příznaků hoření. K tomu došlo cca po 10 min, kdy bylo zjištěno samovolně spuštěné čidlo EPS a jednotky byly odeslány zpět na základnu, kam jsme dorazili v 6:25h.

19) 24.11. 2014 TAKTICKÉ CVIČENÍ – POŽÁR - RAJHRAD
 • Popis události: Na stejné místo jsme vyjeli krátce po 9h, kdy byl nahlášen požár s osobou uvnitř objektu. Při našem příjezdu zde zasahovala jednotka HZS PS Židlochovice která vytvářela dopravní a útočné vedení do zasažených míst . VZ určil vytvořit útočný C proud do místnosti zasažené požárem a vytvořit dopravní vedení mezi naší CAS a CAS HZS. Naši dva  členi vybaveni DT vytvořili vně objektu 2C proud od rozdělovače dopravního vedení. Jejich náplní bylo pomoci s likvidací požáru v zasažené místnosti a ochrana okolí požáru. Po skončení cvičení, sbalení materiálu a vyhodnocení byly jednotky odeslány zpět na základny. FOTO
 • Další jednotky na místě: PS Pohořelice
 • Technika: CAS 20  2500/0 – S2Z, PA - 90
 • Počet hasičů: 1+3

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa