Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

2016

1) 9.1. 2016: TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANÉNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVU - RAJHRAD

 • Popis události: Na první výjezd roku 2016 jsme nemuseli příliš dlouho čekat. Krátce po 3h ráno jsme vyjeli k požáru návěsu kamionu v areálu fy. Geis na ulici Stará pošta.  Na místo jsme přijeli souběžně s PS Židlochovice. Průzkumem byl zjištěn požár obložení nápravy návěsu kamionu. Jednotka HZS pomocí VTP provedla ochlazení místa a zároveň bylo místo kontrolováno termokamerou. Po snížení teploty byly jednotky odeslány zpět na základnu kam jsme dojeli v 3:54h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

2) 13.2. 2016: POŽÁR – LESNÍ POROST - RAJHRAD

 • Popis události: K dalšímu požáru,tentokrát stromu došlo v Rajhradě, na ulici Na aleji v 16:31h. I zde jsme přijeli souběžně s jednotkou HZS ze Židlochovic. Průzkumem byla zjištěna doutnající vrba. Pomocí D proudu byl požár zlikvidován. Na místě byla po dobu zásahu řízena doprava z důvodu odstavené techniky na silnici do Rajhradic. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět do Holasic v 17:15h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+6

3) 9.4. 2016: ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY - RAJHRADICE

 • Popis události: K úniku ropné látky na silnici v Rajhradicích v místě zvaném U váhy byla jednotka vyslána v 10:51h. Při našem příjezdu na místo události byla jednotka informována že na místě již zasahovala jednotka PS Židlochovice ale byla odeslána k DN na D52. Naše jednotka provedla průzkum kterým bylo zjištěno znečištění vozovky na několika místech a to ve směru na Rebešovice a na Otmarov. Byl proto nasazen sorbent . Během zásahu se na místo vrátila jednotka PS Židlochovice, jejíž velitel si převzal velení a zástupce ŽP ORP Židlochovice. Společně jsme vozovku očistili a zkontrolovali její možný únik do retenční nádrže s negativním výsledkem. Následně se jednotka vrátila v 11:44h na základnu.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA - L
 • Počet hasičů: 11+5

4) 9.4. 2016: PLANÝ POPLACH –SIGNALIZACE EPS - RAJHRAD
 • Popis události: Na další zásah jsme nemuseli dlouho čekat, již v odpoledních hodinách(16:14h) jsme byli vysláni k nahlášenému požáru pomocí EPS do areálu logistického parku VGP na ulici Stará pošta, do fy. Parfums. Na místo jsme dorazili krátce po jednotce ze Židlochovic. Její členové právě zahájili průzkum místa předpokládaného požáru. Po cca 45 minutách byl a událost vyhodnocena jako planý poplach a jednotka se v 17:30h vrátila do Holasic.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

5) 23.4. 2016: POŽÁR  - NÍZKÉ BUDOVY - OPATOVICE
 • Popis události: K požáru udírny na ulici Brněnská v Opatovicích jsme vyjížděli v krátce po půl jedenácté dopoledne. Při příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka SDH z Blučiny a zároveň s námi přijela jednotka SDH ze Židlochovic. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že požár jednotka z Blučiny lokalizovala spolu s hlídkou PČR která před jejich příjezdem na místo prováděla hašení pomocí kýblů s vodou. Naše jednotka prováděla řízení dopravy z důvodu odstavené techniky na silnici a zůstala v záloze na místě události. Po příjezdu jednotky HZS si VD převzal vedení a po provedeném průzkumu nařídil odjezd jednotkám SDH ze Židlochovic a Holasic. Na základnu jsme dojeli v  11:08h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

6) 10.5. 2016: TECHNICKÁ POMOC – ČINNOST JEDNOTKY - HOLASICE
 • Popis události: Na žádost místního včelaře p. Sordyla vyjela jednotka k pomoci při odchytu dvou včelích rojů na náměstí RA v naší obci. Naši členové byli nápomocni při odchytu jednoho roje u obchodu a druhého asi o 100 m dále. Jednotka byla na místě od 18:28h až do 19:50h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+5

7) 8.6. 2016: PLANÝ POPLACH – POŽÁR - ŽELEŠICE
 • Popis události: Hustý černý dým vycházející nad Rajhradem ve směru k bývalé obalovně byl nahlášen v 12:21h. Na místo jsme přijeli souběžně s jednotkou PS Židlochovice. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené a nedovolené pálení plastového odpadu. Událost byla vyhodnocena jako planý poplach a osobě nařízeno uhasit ohniště včetně jeho poučení s případným postihem. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu v 13:00h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

8) 24.6. 2016: TECHNICKÁ POMOC – ČINNOST JEDNOTKY - RAJHRAD
 • Popis události: Na žádost starosty města Rajhrad p. Ondráčka  a pořadatelů vyjela jednotka v 18:45h k požární asistenci u koncertu skupiny Katapult na hřišti RAFK Rajhrad. Na místě jsme dle dispozic  umístili techniku a během koncertu prováděli dohled na ploše. Po celou dobu naší přítomnosti nebylo nutno zasáhnout. Návrat jednotky v 23:06h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

9) 25.6. 2016: PLANÝ POPLACH – POŽÁR - RAJHRAD
 • Popis události: K nahlášenému požáru pomocí EPS jsme vyjeli v 8:20h na ulici Stará Pošta v Rajhradě. Při našem příjezdu na místo události zde jednotka HZSze Židlochovic prováděla průzkum s negativním výsledkem. Událost byla překvalifikována na planý poplach a jednotky byly odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli v 8:42h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+2

10) 29.8. 2016: POŽÁR – NÍZKĚ BUDOVY - POPOVICE
 • Popis události: Jednotka byla v 20:08h vyslána k požáru chaty na k.ú. obce Popovice – konkrétně u nájezdu na D52 v sousedství SÚS JmK. Při našem příjezdu zde již zasahovala 1C proudem jednotka ze Žïdlochovic. Po provedeném průzkumu byl zjištěn požár unimobuňky v plném rozsahu ve 3 fázi požáru. VZ rozhodnuto o vystrojení 2 našich členů DT a další 2 členové zůstali vystrojeni v záloze na MU. Po lokalizaci požáru jsme byli nasazeni na rozebírání konstrukce zasaženého objektu a k nasvícení místa požáru pomocí přenosné akku led lampy. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • Další jednotky na místě: HZS PS BVV, PS Lískovec
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z, DA – L1, PA – 90
 • Počet hasičů: 1+7

11) 14.10. 2016: POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - MODŘICE
 • Popis události: Krátce po jedné hodině ráno nám byl nahlášen požár kamionu v průmyslovém zóně CTP v Modřicích na ulici Evropské.  V době našeho příjezdu zde již zasahovaly jednotky z 1st.PP a sjížděli se jednotky ze stupně druhého. Naše jednotka po nahlášení VZ zůstala v záloze na MU. Provedeným průzkumem byl zjištěn požár kamionu, ze kterého se požár otevřenými sekčními vraty dostal do objektu skladu a izolací na střechu budovy. Jednotky na místě měli v době našeho příjezdu již požár kamionu likvidován a provádělo se hašení a vyhledávání skrytých ohnisek požáru termokamerou vně haly i na střeše. Po vyloučení dalšího hoření byly jednotky postupně odesílány zpět na základny. My jsme dorazili do Holasic v 02:03h.
 • Další jednotky na místě: HZS PS BVV, PS Židlochovice,PS Lískovec, CPS Lidická, PS Pohořelice, PS Líšeň, JSDH Ořechov, JSDH Brno – Chrlice, JSDH Brno – Holásky.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+4

12) 27.10. 2016: POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – POHOTOVOST - KUPAŘOVICE
 • Popis události: Jednotka byla v 13:20h na výzvu KOPIS JmK vyzvána k pohotovosti na vlastní stanici z důvodu dlouhodobější účasti většího množství jednotek našeho hasebního obvodu u požáru stodoly  v Kupařovicích. Jednotka byla od 13:28h připravena zasahovat místo místně příslušných jednotek SDH a jednotky HZS Židlochovice. Tato pohotovost skončila v 15:31h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

13) 26.11. 2016: TECHNICKÁ POMOC – POHOTOVOST - ŽIDLOCHOVICE
 • Popis události: Jednotka byla požádána v souvislosti s kulturní akcí ,,pochod čertů“ v Židlochovicích o držení pohotovosti pro případ nutnosti zásahu na hasebním obvodu jednotky PS Židlochovice. Jednotka tuto pohotovost držela od 16:05h do 19:46h. Během této pohotovosti nebyla jednotka vyslána k žádné události.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z , DA -L1
 • Počet hasičů: 1+7

14) 2.12. 2016: POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - VOJKOVICE
 • Popis události: V 14:00h vyjela jednotka k nahlášenému požáru v obci Vojkovice na ul. Hlavní. Při našem příjezdu na MU byla na místě jednotka HZS PS Židlochovice , která zasahoval s 1VT proudem u menšího požáru odpadu na dvoře RD. Ostatní jednotky včetně naší zůstali na místě události jako záloha a po likvidaci požáru byly odeslány zpět na základnu.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z , DA - L1
 • Počet  hasičů: 1+4

15) 5.12. 2016: PLANÝ POPLACH – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - VOJKOVICE
 • Popis události: K dýmu v technické místnosti jsme vyjížděli opět do Vojkovic na ulici Sportovní v 10:03h. Před naším příjezdem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Pracovníci vodáren prováděli zkoušku těsnosti kanalizace pomocí diskotékového kouře. Jednotka tak byla po příjezdu odeslána zpět do Holasic, kam jsme dojeli v 10:20h.
 • Technika: DA - L1
 • Počet hasičů: 1+3

16) 15.12. 2016: PLANÝ POPLACH – POŽÁR – PRUMYSLOVÉ, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY - RAJHRAD
 • Popis události: K nahlášenému dýmu z haly mezi Rajhradem a Rajhradicemi jsme vyjížděli krátce po 13h. Během jízdy k MU bylo již přítomnou jednotkou HZS PS Židlochovice zjištěno že se jedná o planý poplach a jednotky směřujícím k této události byly odeslány zpět na základny, kam jsme se vrátili v 13:17h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

17) 18.12. 2016: POŽÁR – BUDOVY VÝROBY, SKLADY - ŽIDLOCHOVICE
 • Popis události: K rozsáhlému požáru v papírně Moudrý v Židlochovicích na ul. Nádražní jsme byly vysláni v 11:33h jako posilová jednotka 2st.PP. Při našem příjezdu na MU zde již zasahovali jednotky z 1st. PP a přijížděli jednotky ze stupně druhého. Naše jednotka byla na místě ponechána VZ v záloze a posléze jsme doplnily stavy jednotky SDH Hrušovany ze západní strany objektu. Byly vyčleněni 3 členové v DT pro případné střídání zasahujících. Po lokalizaci požáru byly SaP na místě redukovány. Naše jednotka však byla požádáno držení pohotovosti na hasičce do doby likvidace požáru a uvedení zůstávajících jednotek do pohotovosti. Jednotka následně v 13:30h odjela do Holasic.
 • Technika: CAS 20 2500/0 - S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

18) 18.12. 2016: POHOTOVOST - POŽÁR – BUDOVY VÝROBY, SKLADY - ŽIDLOCHOVICE
 • Popis události: Po návratu do Holasic jednotka doplněná o další 2 členy byla jednotka v 13:38h uvedena do pohotovosti pro případ dalšího zásahu v hasebním obvodu PS Židlochovice. Po dobu pohotovosti k žádné události nedošlo a jednotka ukončila po uvedení jednotky PS Židlochovice do pohotovosti svou činnost v 16:48h. FOTO
 • Technika: CAS 20 2500/0 – S2Z , DA - L1
 • Počet hasičů: 1+5

19) 28.12. 2016: POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY - OPATOVICE
 • Popis události: Jednotka vyjela k poslednímu zásahu v roce do Opatovic na ulici Sportovní v 11:17h. Během jízdy k zásahu však byla jednotka vrácena zpět na základnu, neboť na místě již přítomná jednotka HZS oznámila likvidaci požáru a to majiteli domu. Návrat do Holasic v 11:28h.
 • Technika: CAS 20 2500/0 - S2Z
 • Počet hasičů: 1+3

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa