Menu
Obec Holasice
Obec Holasice

Holasice

Holasice

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kronika obce byla založena v roce 1772.

rozšířené vyhledávání

Rok 2007

Rok 2007

  1.     20.1.

CAS 25 3500/0 - M2R

1+6

VĚTRNÁ SMRŠŤ

Jednotka vyjela v 9.19h do města Rajhrad k následkům orkánu Kyrill. Jednalo se o poškozený vikýř na budově České pošty, který hrozil pádem na  chodce. Na místě již byla jednotka HZS PS Židlochovice s PP-20, kterou nebylo možno ustavit. Proto VZ požádal naši jednotku o nastavovací žebřík, pomocí kterého se 2 členové dostali na střechu a poškozený vikýř provizorně opravili. V 9.49h se jednotka vrátila zpět do Holasic. FOTO

 

 

    2.  24.1.

CAS 25 3500/0 - M2R 1+5 TECHNICKÁ POMOC
  Na požádání starostky obce vyjela jednotka v 18.45h do ulic naší obce, kde vlivem silného sněžení a větru došlo k namrzání vozovek a hrozilo nebezpečí DN či úrazů. Jednotka na problematických místech - zejména v křižovatkách a kopcích provedla posyp pískem. Po dokončení posypu a po konzultaci se starostkou obce jsme se v 19.58h vrátily zpět.

 

   3.  17.2.

 CAS 25 3500/0 - M2R + H-345e

 1+5

 TECHNICKÁ POMOC

  V 9.07h vyjela jednotka na požádání obce k odstranění stromů poškozených nebo spadlých orkánem Kyrill, a to v lokalitě Býčí louka. Jednotka za pomoci JMP stromy pokácela a rozřezala. Po jejich odstranění se jednotka vrátila v 12.22h na základnu. FOTO

 

 

 

 4.  17.3.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+2

 ÚNIK ROPNÉ LÁTKY

 Jednotka v průběhu praxe na stanici HZS v Židlochovicích byla vyslána KOPISem v 18.57 k úniku nebezpečných látek z motorového vozidla na rychlostní komunikaci R52 v k.ú. obce Smolín.Jednotka se po příjezdu na místo události připojila k již zasahující jednotce PS Židlochovice. Na místě jsme prováděli úklid vozovky a odstranění uniklých nebezpečných látek z poškozeného vozu pomocí sorbentu. Po ukončení zásahu se jednotka v 19.57 vrátila zpět na stanici PS Židlochovice.

 

 

  5.  14.4.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+6

 POŽÁRNÍ ASISTENCE

  Jednotka na požádání starostky obce vyjela v 8.58 s technikou CAS 25 3500/0 - M2R k požární asistenci u likvidace 4ks unimo buněk na fotbalovém hřišti v obci, sloužící jako provizorní šatny. Jednotka na místě zásahu prováděla činnosti k případnému zamezení rozšíření ohně do okolí, za pomoci 1C proudu jsme prováděli zkrápění okolí. Po ukončení pálení jednotka provedla dostatečné prolití ohniště a místo předala starostce obce. Poté se jednotka v 17.28 vrátila zpět na základnu. FOTO

 
 

 

  6.  12.5.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+3

 TECHNICKÁ POMOC

  Jednotka na požádání starostky obce a mysliveckého sdružení vyjela v 9.01h s technikou CAS 25 3500/0 - M2R na brokové střelnici v Holasicích. Jednotka tam doplnila nádrž pro zvěř vodou, neboť na místě není dostupná z jiných zdrojů. Návrat na základnu po naplnění v 9.33h.

 
 

 

 7.  2.6.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+6

 PLANÝ POPLACH

 Na pokyn KOPIS vyjela v 16.30h jednotka k nahlášenému požáru lesa mezi obcemi Rajhradice a Opatovice. Na udaném místě nebyl žádný požár nalezen. Na místo vyjely i jednotky HZS PS Židlochovice, JSDH Blučina, JSDH Židlochovice a JSDH Nosislav. Jednotka se vrátila zpět v 16.48h.

 
 

 

  8.  2.6.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+6    

 ÚNIK ROPNÉ LÁTKY

 V 17.43h vyslal KOPIS naši jednotku do obce Rebešovice k úniku ropné látky na vozovku. Při našem příjezdu byla na místě hlídka PČR. Bylo zjištěno, že se jedná o únik nafty na vozovku po předchozí krádeži z nákladního vozu Renault Magnum.Po příjezdu HZS PS Židlochovice byl po domluvě s VZ zasažený úsek označen kužely a uniklá látka byla likvidována sorbentem. V 18.36h se jednotka vrátila zpět. Nutno podotknout, že náš sbor pomáhal tento den s dětským dnem v Rajhradicích! FOTO

 
 

 

 9.  22.6.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+8

 ZÁPLAVY-DÉŠŤ

  Jednotka byla v 19.08h vyslána po dohodě KOPIS a starostky obce na pomoc majitelům 2 rodinných domů na ulici Brněnské v Holasicích. Vlivem silného deště se voda ze silnice a z chodníků dostala do průjezdu a na dvůr těchto domů, protože došlo k ucpání kanalizační jímky. Jednotka po příjezdu na místo události provedla její uvolnění za pomoci el. kalového čerpadla a vysokotlaké hadice s nástavcem. Naštěstí došlo jen k nepatrné škodě a jednotka se tak v 19.50h mohla vrátit zpět na základnu. FOTO

 
 

 

 10.  26.6.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+2

 TECHNICKÁ POMOC

   Na požádání mysliveckého sdružení a po dohodě se starostkou obce jednotka provedla dovoz vody do nádrže v bažantnici na k.ú. naší obce (19.08h-19.37h).

 
 

 

 11.  30.6.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+4

 TECHNICKÁ POMOC

   Před 11hod. došlo k omezení provozu obecní čistírny odpadních vod z důvodu ucpané kanalizační roury v jejím provozu. Proto na základě žádosti správce čistírny vyjela jednotka v 11.09h na místo, aby provedla uvolnění ucpané roury pomocí vysokotlaké hadice s nástavcem. Po cca 20min se toto podařilo a jednotka se tak v 11.55h mohla vrátit zpět na základnu. FOTO

 


 

 12.  4.7.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+5

 ZÁCHRANA OSOBY

  V 13.51 vyhlásil KOPIS jednotce poplach. Jednotka vyjela do města Rajhrad do objektu čistírny odpadních vod na ul. Ostrůvek, kde došlo k pádu osoby do cca 8m hloubky při provádění instalačních pracích nového zařízení. V době našeho příjezdu byly na místě jednotky HZS PS Židlochovice, PS Lidická spolu s OUPO Brno. Naše jednotka zůstala v záloze a v 14.45h se vrátila na základnu. FOTO

 
 

 
 

 13.  10.7.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+3

 TECHNICKÁ POMOC

 Jednotka vyjela v 8.20h na žádost starostky obce na ulici Kopečky k objektu přečerpávací stanice odpadních vod. Na místě jsme po konzultaci se správcem ČOV demontovaly nefunkční čerpadlo za pomoci dýchacího přístroje. Po jeho demontáži se jednotka v 9.39h vrátila zpět na základnu.  


 

 14.  19.7.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+2

 POŽÁR

   V 15.55h vyjela jednotka na požár strniště a slámy k obci Opatovice. Při příjezdu na místo požáru již zasahovala jednotka PS Židlochovice s CAS 32 T815. Po domluvě s VZ naše jednotka zasahovala pomocí lafetové proudnice a lopat. Po příjezdu dalších jednotek- JSDH Blučina, Židlochovice a Nosislav byl požár zlikvidován a požářiště o rozměru cca 25x300metrů bylo prolito vodou. Jednotka se vrátila zpět do Holasic v 17.06h. FOTO


 

 

 15.  21.7.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+5

 POŽÁR

  V 16.35h byl KOPISem nahlášen požár v obci Otmarov. Jednotka přijela na místo požáru spolu s jednotkou PS Židlochovice.Na místě již zasahovala jednotka SDH Sokolnice za pomoci vysokotlaku. Naše jednotka na místě již provedla pouze dohašení požářiště za pomoci lopat. Na místo přijely i JSDH Moutnice a Žatčany. Po půlhodince jsme se vrátili zpět do Holasic.

 
 

 

 16.  28.7.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+4

 LIKVIDACE NEBEZBEČNÉHO HMYZU

  Na požádání majitelky domu č.p. 62 v Holasicích vyjela jednotka v 14.34h k likvidaci vosích hnízd v přístavku tohoto domu. Po příjezdu na místo jsme z nastavovacího žebříku pomocí hubícího spreje 4 vosí hnízda zlikvidovali. V 15.02h jsme se vrátili zpět na hasičku. FOTO

 
 

 

17. 31.7. 

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+9

 POŽÁR

   Ve 20.46h vyhlásil KOPIS jednotce poplach. Vyjížděli jsme do Rajhradu na ulici Štefánikovu, kde byl nahlášen požár odpadu. Při příjezdu na udané místo jsme žádný požár nezjistili, průzkumem byl požár zaznamenán v blízkosti ulice Syrovická. Při našem příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří skládka stavebního odpadu v blízkosti strniště. Na místě nebyl žádný dozor, proto jednotka požár uhasila 2C proudy. Na místo přijely i jednotky PS Židlochovice,Pohořelice a JSDH Syrovice. Návrat do Holasic byl v 22.32h.

 
 

 
 

 18.  1.8.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+1

 POŽÁR

 V 13.06h vyjela k dalšímu požáru strniště, tentokrát do obce Popovice. Při našem příjezdu byl již požár uhašen jednotkami PS Židlochovice, BVV a JSDH Syrovice. Jednotka zůstala v záloze na místě. Po vypsání dokumentace se jednotka vrátila zpět na základnu v 13.33h.

 

 

 19.  12.8.

 CAS 25 3500/0 - M2R+H-345e

 1+2

 TECHNICKÁ POMOC

  Na žádost místostarosty obce vyjela jednotka k odstranění nebezpečných větví na školním hřišti. Po příjezdu na místo v 10.33h byla vytýčena nebezpečná oblast bezpečnostní páskou a poté za pomoci pily byly větve odřezány a rozřezány. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11.47h.

 

 

 

 20.  23.8.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+3

 TECHNICKÁ POMOC

   JSDH na žádost myslivců a po dohodě s OÚ provedla dovoz vody do bažantnice na ulici Brněnské v Holasicích.(18.06h - 18.54h).

 

 

 

 21.  1.9.

 CAS 25 3500/0 - M2R+H-345e

 1+4

 TECHNICKÁ POMOC

  Jednotka vyjela v 17.22h na žádost obce s technikou CAS 24 3500/0 - M2R na školní hřiště v ulici Palackého. Jednotka na místě pomocí motorové pily H-345e pokácela strom, který ohrožoval svým stavem okolí. Po ukončení zásahu v 18.18h se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 22.  23.9.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+3

 TECHNICKÁ POMOC

   Jednotka vyjela na žádost obce v 13.53h s technikou CAS 24 3500/0 - M2R na přečerpávací stanici ČOV, kde bylo průzkumem zjištěno nefunkční zařízení. Výměna byla provedena za pomoci dýchacího přístroje, žebříku a jistícího lana. Po vypsání dokumentace se jednotka vrátila zpět na základnu v 15.11h.

 

 

 

 23.  14.10.

 CAS 25 3500/0 - M2R+DA-VW T4

 1+7

 POŽÁR

   Jednotka vyjela v 12.40h k nahlášenému požáru střechy zemědělské haly (40x15m) do obce Rebešovice. Naše jednotka přijela souběžně s jednotkami PS Židlochovice a JSDH Brno - Chrlice. Na příkaz VZ jsme rozvinuly na západní straně hořící haly vedení B s rozdělovačem a 2C proudy zahájily hašení. Souběžně s tím, jsme začaly budovat spolu s JSDH Blučina hydrantové stanoviště, pro dálkovou dopravu vody do CAS . Hasiči zasahující na střeše haly, včetně nás, používali dýchací techniku.Vyhlášením 2 st. poplachu se na místo požáru postupně dostavily i jednotky PS Brno - Lidická, BVV, Slatina a JSDH Sokolnice a Husovice. Po lokalizaci požáru a odjezdu ostatních jednotek jsme společně s JSDH Sokolnice dohašovali jednotlivá ohniska požáru. Po předání majiteli objektu se jednotka vrátila v 16.44h zpět do Holasic. Na okraj dodáváme, že jsme zde poprvé naostro vyjely ,,novým" Transporterem! FOTO

 

 

 

 24.  4.11.

 CAS 25 3500/0 - M2R+H-345e

 1+9

 TECHNICKÁ POMOC

  Jednotka vyjela v 8.10h na požádání obyvatele Holasic k požární asistenci u pálení klestí v lokalitě ,,na rybníku". Současně s tím jsme pomocí motorové pily odstranily spadlý strom přes cestu nedaleko místa asistence. Po ukončení pálení jsme pomocí 1C proudu okolí ohnišť prolily vodou a v 12.35h se vrátily zpět na hasičku.

 

 

 

 25.  13.11.

 CAS 25 3500/0 - M2R+DA-VW T4

 1+7

 POŽÁR

   V 21.53h vyjela jednotka k nahlášenému požáru komína rodinného domu do obce Rajhradice. Po příjezdu jsme se na příkaz VZ rozdělili na 2 družstva. Jedno zasahovalo v kotelně domu kde vybíralo sražené saze a žhavé uhlíky do nádob.Vzhledem k zakouření prostoru jsme používali dýchací techniku do doby, než se podařilo kotelnu dostatečně odvětrat. Druhé družstvo materiál vynešený z kotelny před dům vysypalo a prolilo vodou z 1C proudu. Jednotka se vrátila do Holasic v 23.37h. Na místě zasahovaly jednotky HZS PS Židlochovice, JSDH Blučina a Syrovice

 

 

 

 26.  17.11.

 CAS 25 3500/0 - M2R

 1+4

 TECHNICKÁ POMOC

 Jednotka vyjela v 10.36h opět k požární asistenci u pálení klestí v lokalitě ,,na rybníku", kde probíhá odstraňování náletových dřevin. Po ukončení pálení jsme pomocí 1C proudu okolí ohnišť prolily důkladně vodou a v 14.49h se vrátily zpět.

 

 

 

 

Datum vložení: 1. 12. 2007 13:40
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 13:41
Autor: Lenka Ungrová

Turista

Univerzální překladač

Překlad (translations)

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Holasice. Více informací naleznete zde.

Hlášení závad

hlášení závad

Virtuální prohlídka

 Virtuální prohlídka

Záchranný kruh

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa